WŁADCZYNIE 1150

Agnieszka von Loon-Rieneck

Urodziła się około 1150 r. jako córka hrabiego Ludwika II von Loon. Około 1169 r. w Kelheim wyszła za mąż za księcia Bawarii Ottona I von Wittelsbach. Z tego związku pochodzili: Otto, Zofia, Heilica I, Agnieszka, Ryszarda, Ludwik I (przyszły książę Bawarii), Heilica II, Elżbieta i Matylda. Książę Otto I zmarł 11.VII.1183 r. Rządy nad Bawarią objęła Agnieszka jako regentka w imieniu syna Ludwika. Władzę sprawowała do swej śmierci, która nastąpiła 26.III.1191 r.