WŁADCZYNIE 1000-1100

Agnieszka Sabaudzka

Urodziła się ok. 1065 r. jako córka Piotra I, hrabiego Sabaudii, Aosty, Moriany i Chablais, markiza Susy, hrabiego i pana Turynu, Auriate, Bredulo, Asti, Alby, Albengi i Ventimiglii, oraz Agnieszki z Poitou, córki księcia Wilhelma VII. Jej babką ojczystą była księżna Adelajda. Przed 1080 r. wyszła za mąż za Fryderyka I de Montbéliard, hrabiego Luetzelburga. Po śmierci ojca ok. 1080 r. zgłosiła pretensje do jego ziem. Hrabia Fryderyk zmarł w 1091 r. i jego żona wstąpiła potem do klasztoru. Zmarła po 1110 r.