WŁADCZYNIE 1200

Agnieszka II de Donzy

Urodziła się około 1205 r. jako jedyna córka hrabiny Matyldy I de Courtenay z Tonnerre, Nevers oraz Auxerre i barona Hervé V de Donzy. W 1213 r. matka przekazała jej hrabstwo Tonnerre. Agnieszka II była także dziedziczką Saint Aignan, Donzy, Montmirail, Perche-Gouet, Cosne i hrabstw Auxerre i Nevers. W 1216 r. została zaręczona z królem Anglii Janem bez Ziemi. Jej mężem w 1221 r. został hrabia Saint-Pol Gwidon I. Z tego związku pochodzili: Gaucher IV i Jolanta I de Châtillon-sur-Marne. Hrabina Agnieszka zmarła w 1225 r. Po bezpotomnej śmierci jej syna w 1250 r. hrabiną Auxerre, Tonnerre i Nevers została jej córka Jolanta I de Châtillon-sur-Marne.