WŁADCZYNIE 1150

Agnieszka II von Ostmark und Meissen

Urodziła się około 1130/1135 r. jako córka margrabiego Konrada I Wielkiego von Meissen z dynastii Wettynów i Luitgardy von Ravenstein. W okresie 05.XI.1184-21.I.1203 Agnieszka była opatką klasztoru Kwedlinburg. Zmarła 21.I.1203 r.