WŁADCZYNIE 1150

Agnieszka I

Urodziła się w 1170 r. jako córka Guy'a I, hrabiego Nevers, Auxerre i Tonnerre, oraz Mahaut de Bourgogne. Spędziła trzy lata na dworze królewskim we Francji i w 1184 r. wyszła za mąż za Piotra II de Courtenay, wnuka króla Francji Ludwika VI. Piotr był w latach 1216-1219 cesarzem Konstantynopola. Ich córką była Matylda (1188-1256), przyszła hrabina Nevers, Auxerre i Tonnerre. W 1181 lub 1185 r. Agnieszka odziedziczyła wyżej wymienione hrabstwa po swym zmarłym bracie Wilhelmie V. Oprócz tego była panią de Donzy. Zmarła w 1192 r.