WŁADCZYNIE 1300

Agnieszka Habsburżanka

Urodziła się 18.V.1281 r. w Wiedniu jako córka księcia Austrii Albrechta I Habsburga i Elżbiety Tyrolskiej. 13.II.1296 r. w Wiedniu poślubiła króla Węgier Andrzeja III. Zmarł on już 14.I.1301 r. W 1317 r. Agnieszka wstąpiła do podwójnego klasztoru klarysek i franciszkanów w Königsfelden w Szwajcarii. Nie zaprzestała swojej politycznej aktywności na rzecz Habsburgów. Od około 1330 r. była doradczynią swego brata, księcia Austrii Albrechta II. W Austrii Przedniej pełniła funkcję przedstawicielki Habsburgów. Była mediatorką w różnych konfliktach. Około 1330 r. była przeoryszą Königsfelden oraz panią Bözbergu, Eigenamt i miasta Brugg. Doprowadziła klasztor do rozkwitu. Zmarła 10.VI.1364 r.