WŁADCZYNIE 1250

Agnieszka Gertruda Habsburżanka

Urodziła się w 1257 r. w Rheinfelden jako córka króla niemieckiego (od 1273 r.) Rudolfa I Habsburga i jego pierwszej żony Gertrudy von Hohenberg. W 1273 r., w Wittenberdze, poślubiła księcia saksońsko-wittenberskiego Albrechta II von Anhalt. Ich dziećmi byli: Rudolf I, Otto, Albert, Wenzel, Elżbieta i Anna. Albrecht II zmarł w 1298 r. Jego następcą został Rudolf I. Agnieszka przez kilka lat rządziła Saksonią-Wittenbergią w jego imieniu jako regentka. Zmarła 11.X.1322 r. w Wittenberdze.