WŁADCZYNIE 1100

Agnieszka I

Urodziła się około 1090/1091 r. jako druga córka księcia Polski Władysława Hermana i Judyty Marii Szwabskiej. Pełniła Agnieszka zaszczytne funkcje opatki dwóch klasztorów benedyktynek. W 1103 r. stanęła na czele opactwa Kwedlinburg, a od 1110 r. kierowała wspólnotą zakonną w Gandersheim. Obie te godności pełniła do swej śmierci. W trakcie sporu o inwestyturę między cesarzem a papieżem  opowiedziała się po stronie cesarza i króla niemieckiego Henryka V, który był jej kuzynem. Na terenie Niemiec papieże mieli poparcie opozycji antycesarskiej. Agnieszka musiała opuścić Gandersheim, gdyż znalazło się ono w rękach tej ostatniej. W 1119 r. na nią i Henryka nałożono klątwę. Nigdy już nie wróciła do Gandersheim. Zmarła 29.XII.1125 r. w Kwedlinburgu.