WŁADCZYNIE 1081-1100

Agnieszka von Rheinfelden

Urodziła się około 1065 r. jako córka antykróla Rudolfa von Rheinfelden i Adelajdy Turyńskiej. W 1079 r. wyszła za mąż za księcia Bertolda II von Zähringen (1050-1111). Mieli 8 dzieci: Bertolda III, Rudolfa II, Konrada I, Bertolda, Agnieszkę, Petrissę, Liutgardę i Judytę. W 1090 r. odzidziczyła hrabstwo Rheinfelden po śmierci brata, księcia Bertolda von Schwaben. Agnieszka zmarła 19.XII.1111 r.