WŁADCZYNIE 316-1

Agatokleja

Córka sławnej kurtyzany Ojnante i prawdopodobnie Agatoklesa. W 213/212 r. p.n.e. została metresą króla Egiptu Ptolemeusza IV i wraz z matką Ojnante i bratem Agatoklesem uzyskała wielki i negatywny wpływ na sprawy państwa. Urodziła królowi dziecko. Po śmierci króla regentką w imieniu Ptolemeusza V miała zostać jego matka Arsinoe III, ale Agatokleja i jej rodzina próbowali nie doprowadzić do tego, mordując królową. Kiedy dowiedział się o tym tłum aleksandryjski, i w październiku 2003 r. zakłuł sztyletami na śmierć Agatokleję, jej matkę, braci i siostry.