WŁADCZYNIE 1-500

Aelia Zenonis

Była żoną Bazyliskosa, brata cesarzowej Aelii Weryny. Jej mąż był cesarzem Bizancjum w okresie I.475-VIII.476. Na początku swych rządów uczynił żonę Augustą, a ich syna Marka - najpierw Cezarem, a później Augustem (współwładcą). Młodsi synowie Leon i Zenon zostali wtedy Cezarami. Cesarzowa Zenonis zaangażowała się w romans z przystojnym dworzaninem Armatusem i wyjednała dla niego wysoki urząd w stolicy. Musiała więc mieć wpływ na męża. Gdy Bazyliskos utracił władzę, Zenonis z dziećmi poszła z nim na wygnanie do Cucusus w Kapadocji. Zostali tam zagłodzeni na śmierć.