GUBERNATORKI GENERALNE 

Adrienne Poy Clarkson

Urodziła się 10.II.1939 r. w Hongkongu jako Ng Bing Tse. Przybyła do Kanady wraz z rodziną jako uchodźca w 1942 r. Uczęszczała do Trinity College. W 1960 r. uzyskała dyplom bakałarza nauk humanistycznych, a 2 lata później została magistrem z literatury angielskiej  na Uniwersytecie Toronto. W latach 1963-64 przebywała na Sorbonie w Paryżu na studiach podyplomowych. W okresie 1964-65 wykładała na Uniwersytecie Toronto. Jest jedną z czołowych postaci w życiu kulturalnym Kanady. Ma za sobą długą i bogatą karierę w telewizji, dziennikarstwie, sztuce i służbie publicznej. W latach 1982-87 była pierwszym agentem generalnym Ontario w Paryżu, promując interesy kulturalne i biznes tej prowincji we Francji, Włoszech i Hiszpanii. Była prezesem i wydawcą  w McClelland & Stewart (1987-88). Od 1965 r. do 1982 r. pracowała jako gospodyni, scenarzystka i producentka kilku znaczących programów w CBC Television (np. Take Thirty, Adrienne at Large i the Fifth Estate). Napisała również wiele artykułów do głównych gazet i magazynów kanadyjskich. Oprócz tego jest autorką 3 książek. W latach 1988-99 była producentem wykonawczym, scenarzystką i gospodynią programów Adrienne Clarkson's Summer Festival i Adrienne Clarkson Presents. Napisała także scenariusze i wyreżyserowała kilka filmów. Od 07.X.1999 r. do 27.IX.2005 r. była gubernatorem generalnym Kanady (drugą kobietą na tym stanowisku). 30.IX.2004 r. premier Paul Martin przedłużył okres jej urzędowania (który powinien skończyć się 07.X.2004 r.) do 27.IX.2005 r. Jej następczynią na stanowisku gubernatora generalnego została Michaëlle Jean.

Do zakresu uprawnień i obowiązków Gubernatora Generalnego wchodzą

 W 1968 roku królowa angielska nadała Generalnym Gubernatorom Kanady status wicekrólewski. W związku z tym przysługuje im odgrywanie hymnu powitalnego, gdy wstępują lub opuszczają miejsce oficjalnych spotkań. Hymn Gubernatora Generalnego złożony jest z sześciu pierwszych taktów hymnu Wielkiej Brytanii "God Save the Queen", a następnie cztery pierwsze i cztery ostatnie takty hymnu Kanady "O Canada". Gubernatora obowiązują decyzje Tajnej Rady, w której skład wchodzą dożywotnio osoby mianowane przez gubernatora na wniosek premiera Kanady (m.in. wszyscy byli i aktualni ministrowie, prezes Sądu Najwyższego, premierzy prowincji, spikerzy Izby Gmin i Senatu); Tajna Rada nie zbiera się w pełnym składzie, a decyzje w jej imieniu podejmuje rząd Kanady (gł. premier); gubernator podpisuje w imieniu królowej wszystkie ustawy parlamentu Kanady. Doradza premierowi i jest łącznikiem pomiędzy rządem Kanady a Koroną. Jako gubernator generalna jest zobowiązana powierzyć funkcję premiera przywódcy partii, która zdobyła w wyborach największą liczbę mandatów oraz zatwierdza (wyłącznie formalnie) skład rządu. 

Krótko przed objęciem urzędu wyszła za mąż za swego wieloletniego partnera, Johna Saula (1947-). Jest matką trojga dzieci.