KOBIETY P.O.-PREMIERA
PRZYWÓDCZYNIE PARTII

Adelina Tuitt

1997-2001 minister edukacji, zdrowia, służb społecznych i pracy
IX.1997, 1998 i 1999 p.o. premiera Montserrat,
2009- przewodnicząca Partii Reformatorskiej Montserrat
.