WŁADCZYNIE 1000-1100

Adèle de Vendôme-Anjou

Jedyna córka hrabiego Fulka III z Anjou i hrabiny Elżbiety z Vendôme. Z tego właśnie powody odziedziczyła hrabstwo Vendôme. Wyszła za mąż za Bodona z Nevers. Władzę w Vendôme objęli w 1017 r. po śmierci jej wuja, Renauda. W 1023 r. Bodon umiera i hrabstwo przechodzi w ręce ich syna, Boucharda II. Wraz z jego śmiercią w 1028 r. hrabstwo zostało podzielone między Adèlę i jej młodszego syna, Fulka de Vendôme. Ten ostatni odmówił matce jej praw do dziedziczenia. Hrabina poprosiła wtedy o pomoc swego brata, Geoffroy'a II Martela. Ten zaś pokonał swego siostrzeńca i w 1032 r. sam mianował siebie hrabią Vendôme. Adèle zmarła w 1031 r.