WŁADCZYNIE 1150

Adelajda von Loccum

Córka hrabiego Wilbranda I von Loccum-Hallermund i Beatrycze von Rheineck. Jej pierwszym mężem od 1163 r. był hrabia Konrad von Wasse, Vizthum von Hildesheim (zmarł przed 24.VII.1178 r.). Ztego związku pochodziły: Adelajda von Wassell i zakonnica Friderun. Drugim mężem Adelajdy został hrabia Günther von Käfernburg und Hallermund. Z tego związku pochodzili: hrabia Ludolf II von Hallermund i Wilbrand, arcybiskup Magdeburga. W 1167 r. hrabina była dziedziczką hrabstwa Hallermund. Data śmierci Adelajdy nie jest znana.