WŁADCZYNIE 1000-1100

Adelajda von Lauffen

Była jedyną córką hrabiego Henryka von Lauffen i Idy von Werl-Hövel. Po śmierci obojga rodziców, po 1060 r., odziedziczyła po nich posiadłości i prawa hrabiowskie. Jej pierwszym mężem był Adolf I, hrabia von Berg. Spłodzili razem hrabiego Adolfa III. Po ok. 1090 r. wyszła za mąż ponownie za hrabiego Fryderyka von Sommerschenburg. Z tego związku pochodzili Fryderyk II i Adelajda.