WŁADCZYNIE 750-1000

Adelajda Akwitańska

Urodziła się ok. 950 r. jako córka Wilhelma III, księcia Akwitanii (934-963), hrabiego Poitou, Owernii i Limoges, oraz Adeli z Normandii. Latem 968 r. lub w 970 r. poślubiła Hugona Kapeta. Mieli pięcioro dzieci:

Roberta II Pobożnego (ur. 972 - zm. 1031) - króla Francji (996 - 1031) i księcia Burgundii,

Jadwigę (ur. ok. 969 - zm. po 1013) - żonę Reginalda IV, hrabiego de Hainaut i Mons. Potem żonę Hugona III, hrabiego Dagsburgu,

Gizelę (ur. ok. 970- zm. ok. 1000) - panią d'Abeville, żonę Hugona I de Montreuil, hrabiego de Ponthieu,

Adelajdę (ur. ok. 973 - zm. po 1063),

Gauzlina (zm. 1030) - arcybiskupa Bourges.

W V.987 r., po bezpotomnej śmierci króla Ludwika V Gnuśnego, Hugon Kapet został wybrany nowym królem Francji. Współrządził tym krajem wraz z żoną Adelajdą do swej śmierci, która nastąpiła 24.X.996 r. Polityczną rolę odgrywała także na początku panowania swego syna, Roberta II Pobożnego. Adelajda zmarła w 1004 lub 1006 r.