WŁADCZYNIE 1250

Adelajda (Alicja) Burgundzka

Urodziła się w 1251 lub 1254 r. jako najmłodsza córka Matyldy II de Dampierre, pani Burbonii i hrabiny Nevers, Auxerre i Tonnerre, i Eudoksjusza, księcia Burgundii. Matylda II zmarła w 1262 r. W Burbonii zastąpiła ją siostra Agnieszka. Hrabstwami Nevers, Tonnerre i Auxerre miał zarządzać do swej śmierci jej mąż Eudoksjusz, który zmarł w 1266 lub 1269 r. Córki Matyldy miały objąć swe dziedzictwo w 1273 r. Inna wersja mówi, że Jolanta II (najstarsza siostra Adelajdy) objęła we władanie te trzy hrabstwa bezpośrednio po śmierci matki, a w 1273 r. przekazała siostrom Tonnerre (Małgorzacie) i Auxerre (Alicji/Adelajdzie). Trzecia wersja jest taka, że wszystkie siostry przejęły rządy nad swymi hrabstwami już w 1262 r. 01.XI.1268 r., w Lantenay, mężem Adelajdy został Jan I z Chalon. Mieli tylko jednego syna Wilhelma, przyszłego hrabiego Auxerre. Hrabina Adelajda zmarła w 1290 r.