WŁADCZYNIE 1000-1100

Adelajda II

Urodziła się jesienią 1045 r. prawdopodobnie w Goslarze. Była najstarszą córką cesarza Henryka III i cesarzowej Agnieszki z Poitou. W latach 1061-1096 była opatką klasztoru Gandersheim, a w okresie 1063-1095 - w klasztorze Kwedlinburg. Zmarła w tym ostatnim miejscu 11.I.1096 r.