WŁADCZYNIE 1000-1100

Adelajda

Urodziła się ok. 1015 r. jako córka margrabiego Turynu Manfreda II Odelricha i Berty d'Este. Od śmierci ojca była w latach 1034-1091 faktyczną władczynią marchii Turynu, choć oficjalnie używała tylko tytułu hrabiny. Wszyscy jej mężowie byli margrabiami: książę Szwabii Hermann IV (małżeństwo trwało w latach 1030-1038), Henryk margrabia Montferratu (małżeństwo trwało w latach 1042-ok. 1046) i hrabia Sabaudii Otto (małżeństwo trwało w latach ok. 1046-1060). Potomstwo Adelajda miała tylko z tym trzecim, a byli to: Amadeusz II, Piotr I, Otto, Berta i Adelajda. Po śmierci trzeciego męża w 1060 r. została regentką Sabaudii w imieniu syna, Piotra I. Władzę sprawowała do 1067 r. Ponownie Sabaudią władała w latach 1080-1091 w imieniu swego młodszego syna Amadeusza. Odegrała rolę mediatorki w konflikcie między papieżem a jej zięciem, cesarzem Henrykiem IV. Zmarła 19.II.1091 r.