MINISTROWIE SPRAW ZAGRANICZNYCH

Adaljíza Albertina Xavier Reis Magno Guterres

Urodziła się 07.I.1975 r. w Bagui w dystrykcie Bacau. Dorastała w Dili w Timorze Wschodnim. Z wykształcenia jest ekonomistką. Ukończyła ekonomię na Uniwersytecie Yaysan Sebelas Maret na Jawie w Indonezji. Należy do Rewolucyjnego Frontu Wyzwolenia Timoru Wschodniego (FRETILIN). Jest członkinią Sieci Kobiet Timoru Wschodniego (REDE). To powstała w III.2000 r. koalicja 15. organizacji kobiecych działających na rzecz poprawy sytuacji kobiet w Timorze. Pani Guterres od 1993 do 1999 r. była także aktywną członkinią wschodniotimorskiego ruchu studenckiego w Indonezji. Była sekretarzem i skarbniczką Stowarzyszenia Studentów Timoru Wschodniego (IMPETU). Wchodziła w skład władz ELSHAN, organizacji studentek działających na rzecz pokoju. Należała także do RENETIL, organizacji uczniów i studentów od 1988 r. działających na rzecz niepodległości Timoru. Pełniła funkcję skarbniczki w katolickiej organizacji studenckiej, PMKRI. W okresie 13-17.VI.2000 była sekretarzem pierwszego Kongresu Kobiet Timoru Wschodniego. Potem pracowała jako koordynatorka w Instytucie Sah'e'a na rzecz Liberalizacji (SIL). Ta organizacja wspomaga aktywność obywateli Timoru dla rozwoju ich państwa. Była tam odpowiedzialna za sprawy kobiet, pracy i kulturalne. Współpracowała także z Forum Komunikacyjnym Kobiet Timoru Wschodniego (FOKUPERS). Zostało ono założone w 1997 r. i jego celem była i jest pomoc kobietom-więźniarkom politycznym, wdowom wojennym i żonom więźniów politycznych. Propaguje też prawa kobiet w społeczeństwie Timoru. Działała również w Fundacji na rzecz Prawa, Praw Człowieka i Sprawiedliwości (Yayasan Hak). Reprezentowała ona więźniów politycznych i ich rodziny w sądach oraz monitorowała przestrzeganie praw człowieka. Pani Guterres przygotowywała programy radiowe dla radia UNTAET i studenckiego radia RTK. Jako studentka założyła Forum Kobiet na rzecz Pokoju Lorosa’e (FORELSAN). Organizacja ta skupiała się na pomocy kobietom-ofiarom wojny. W 1999 r. ona i jej rodzina ledwie uniknęli mordu w trakcie referendum niepodległościowego 30.VIII.1999 r. Po tym, gdy okazało się, że Timorczycy chcą niepodległości, stronnicy Indonezji wywołali erupcję zamieszek i mordów. Adaljíza Guterres i jej rodzina schronili się w Timorze Zachodnim. W 2000 r. przez 6 tygodni przebywała w USA, gdzie mówiła o prawach kobiet, pracy i zmianach politycznych w Timorze. Z ramienia tej partii od 15.IX.2001 r. zasiada w timorskiej Izbie Reprezentantów. Od 26.VII.2005 r. jest wiceministrem spraw zagranicznych i współpracy. W 2005 r. była wiceprzewodniczącą frakcji parlamentarnej FRETILIN. 19.V.2007 r. powołano tymczasowy rząd Estanislao da Silvy. Dotychczasowy minister spraw zagranicznych, José Luis Guterres, został zdymisjonowany i Adaljíza Guterres, jako jego zastępczyni, pełniła obowiązki ministra spraw zagranicznych do 08.VIII.2007 r. Była pierwszą kobietą na takim stanowisku w historii swego kraju. Mówi w następujących językach: Bagia (lokalny język), Tetum, indonezyjsku i angielsku. Rozumie po portugalsku.