SZEFOWE RZĄDÓW W LATACH 2295-1935
KOBIETY U WŁADZY

Abida Sultan Begum Sahiba

Urodziła się w 1913 r. w Bhopalu jako córka Nawaba Hamidullaha Khana i jego żony, Maimunah Sultana Begum. Tak naprawdę nazywała się Suraya Jah, Gauhar-i-Taj, Nawab Abida Sultan Begum Sahiba, ale nazywano ją powszechnie Abida Sultan. Do swej śmierci w 1930 r. wychowywała ją babka, Sarkar Amman (Jej Wysokość Sikander Saulat, Iftikhar ul-Mulk, Nawab Sultan Kaikhusrau Jahan Begum Sahiba), która rządziła Bhopalem w latach 1901-1926. Była najstarszą córką jej ulubionego syna (miała jeszcze dwie siostry). Jej matka miała zaledwie 13 lat w chwili narodzin swego pierwszego dziecka, a 19-letni ojciec studiował na Aligarh University. W domu uczono jej Koranu, angielskiego, francuskiego, perskiego, arabskiego, historii, geografii, matematyki, hadisów i fikhu. Uprawiała także sport. Babka później abdykowała na rzecz syna (który został pierwszym męskim władcą po 107 latach panowania kobiet), a sama Abida Sultan w wieku 15 lat została ogłoszona jego następczynią. Bhopal był jedynym w owym czasie księstwem indyjskim rządzonym przez kobietę. Abida, z racji swej pozycji, towarzyszyła ojcu podczas parad wojskowych i oficjalnych podróży. W latach 1935-1949 stała na czele Gabinetu (rządu) i była wiceprzewodniczącą Rady Państwa. W 1947 r. pozbawiono ją dziedzicznych praw za to, iż chciała, żeby Bhopal stał się częścią Pakistanu. W 1950 r. przeprowadziła się do tego kraju, gdzie była delegatką do ONZ w 1954 r. oraz ambasadorem w Brazylii i Chile w latach 1954-59. Była także aktywnym politykiem i wspierała w 1964 i 1965 r. kandydaturę Fatimy Jinah na prezydenta Pakistanu. W II.1960 r. zmarł jej ojciec. Na jej niekorzyść rząd Indii zadecydował 13. I.1961 r. (ze wsteczną datą wejścia decyzji w życie - 04.II.1960 r.), że jego następczynią będzie jej młodsza siostra, Jej Wysokość Sikander Saulat Iftikhar ul-Mulk Haji Nawab Mehr Tai Sajida Sultan Begum Sahiba (1960-95). W latach 1960-1961 Abida była tytularną "Nawab  Sahiba" (władczynią) Bhopalu. Jej mężem był Nawab Sarwar Ali Khan, z którym miała syna, Nawabzada Sharyara Muhammeda Khana (urodzonego w 1934 r.). Zmarła 11.V.2002 r.