WŁADCZYNIE 500-750

Abe (718-770)

Imię książęce Abe. Była córką cesarza Shomu, który chcąc uciec od polityki i intryg, abdykował i poświęcił się buddyzmowi. Można powiedzieć, że specjalizował się w fundowaniu świątyń, klasztorów i posągów (w tym Wielkiego Buddy w Narze). Kōken przejęła władzę po jego abdykacji. Cesarzowa Kōken najpierw panowała w latach 749-758. Córka wdała się w ojca, więc wiele czasu poświęcała religii i otaczała się mnichami. Jej religijność w połączeniu z urokiem osobistym mnicha o imieniu Dokyo zaowocowała związkiem miłosnym. W ten sposób mnich Dokyo pozyskał całkowite zaufanie cesarzowej i zaczął zagarniać zaszczyty dworskie i władzę. Pełnił nawet funkcję osobistego doradcy cesarzowej. W pałacu zawiązał się jednak spisek o władzę, który wykryto. Cesarzowa abdykowała na rzecz Junnina, wnuka cesarza Nakanoe (pośmiertnie Tenji) i przyjęła święcenia kapłańskie. Zdecydowała się jednak w 4 lata później powrócić. Najpierw pozbawiła Junnina wszelkich prerogatyw kierowniczych, a w roku 764 w ogóle zdetronizowała i najprawdopodobniej kazała go zabić, powtórnie obejmując tron jako Shōtoku. Tym razem panowała w latach 764-770. Dokyo korzystał z przywilejów jak nigdy dotąd. Jego ambicje rosły, aż wreszcie zażądał dla siebie tytułu cesarza, powołując się przy tym na wieszczy sen od shintoistycznego bóstwa Hachimana. Shōtoku bowiem, choć gorliwa buddystka, bardzo jednocześnie poważała niektórych bogów tradycyjnej religii, a zwłaszcza Hachimana. Możliwe, że potężnemu mnichowi udałoby się zapoczątkować nową dynastię, gdyby nie opór dworskiej arystokracji. Pod ich naciskiem Shōtoku wysłała poselstwo do Usy, gdzie mieściła się główna świątynia Hachimana, z pytaniem jak należy postąpić? Zgodnie z życzeniem ówczesnych notabli dworskich, Hachiman odpowiedział, że na tronie nie może zasiąść nikt spoza rodziny cesarskiej. Tak sformułowana dyrektywa bóstwa nie tylko osłabiła prestiż i pozycję mnicha Dokyo, co miało później doprowadzić do jego zesłania na prowincję, ale również była ważnym potwierdzeniem niezwykłej pozycji cesarskiego rodu w Japonii. Odtąd każdy kandydat do tronu musiałby walczyć nie tylko z konkurentami, ale również z decyzją samych bóstw. Po jej śmierci w 770 roku dworzanie nie zapomnieli cesarzowej rządów mnicha, które mogły doprowadzić do upadku dynastii. Toteż za panowania następnego cesarza Shirakabe (pośmiertnie Konin) z linii Nakanooego podjęto decyzję zabraniającą kobietom zasiadania na tronie. Abe, jako Kōken jest numerem 46-tym na liście cesarzy, a jako Shōtoku 48-mym. Przed nią panowało 5 kobiet (w tym jedna, Takara również dwa razy, jako Kogyoku i Saimei). Po niej następna cesarzowa zasiadła indywidualnie na tronie dopiero w wieku XVII, a więc ponad 800 lat po Shōtoku.