Baza Biegaczy ¦lê¿añskich (w oparciu o biegi z Sobótki i Masywu ¦lê¿y)


Zawodnik:

Stankiewicz Antoni
Rok Bieg Czas netto Miejsce w Gminie Osi±gniêcia Rank [P¦-eq] Kategoria Klub


2018
S10 00:46:41 Gmin-21 M60-II 01:44:34 M60 Stankiewiczowie Z Sobótki / Kb Sobótka

2018
5BGN¦ 00:41:41 Gmin/26 01:50:53 M60 Kb Sobótka

2018
01:46:11 Gmin/25 01:46:11 M60 Kb Sobótka

2017
BN 00:47:22 Gmin/9 01:36:38 M50 Kb Sobótka

2017
5BGN¦ 00:40:48 Gmin/n 01:48:32 M50 Kb Sobótka

2017
02:05:10 Gmin/63 02:05:10 M55 Kb Sobótka

2017
ZGP¦ 02:28:44 Gmin/6 01:41:08 M50 Kb Sobótka

2016
S10 00:43:25 Gmin/14 M55-III 01:37:15 M55 Kb Sobótka

2016
BN 00:46:44 Gmin/14 M50-II 01:35:20 M50 Kb Sobótka

2016
5BGN¦ 00:40:34 Gmin-M/12 01:47:54 M50 Kb Sobótka

2016
ZGP¦ 02:19:55 Gmin/3 M50-III 01:35:09 M50 Kb Sobótka

2015
S10 00:42:43 Gmin/12 01:35:41 M55 Kb Sobótka

2015
BN 00:47:14 Gmin/12 01:36:21 M50 Kb Sobótka

2015
5BGN¦ 00:52:25 Gmin/56 02:19:26 M50 Kb Sobótka

2015
01:42:23 GmiS/21 01:42:23 M55 Kb Sobótka

2014
21GP¦ 02:21:24 Gmin/6 Powi/11 01:34:44 M50 Kb Sobótka

2014
S10 00:45:18 Gmin/10 01:41:28 M55 Kb Sobótka

2014
BN 01:02:19 Gmin/48 02:07:08 M50 Kb Sobótka

2014
01:39:30 Gmin/11 01:39:30 M55 Kb Sobótka

2014
5BGN¦ 00:39:01 Gmin/14 01:43:47 M50 Kb Sobótka

2013
5BGN¦ 00:37:44 Gmin/10 01:40:22 M50 Kb Sobótka

2013
01:38:12 Gmin/6 01:38:12 M55 Kb Sobótka

2012
5BGN¦ 00:36:16 Gmin/6 01:36:28 M50 WKB Piast Wroc³aw

2012
01:34:33 Gmin/3 01:34:33 M50 WKB Piast Wroc³aw

2011
5BGN¦ 00:35:44 Gmin/4 01:35:03 M50 WKB Piast Wroc³aw

2011
01:29:57 Gmin/3 01:29:57 M50 WKB Piast Wroc³aw

2010
5BGN¦ 00:36:23 Gmin/5 01:36:47 M50 WKB Piast Wroc³aw

2010
01:32:25 Gmin/4 01:32:25 M50 WKB Piast Wroc³aw

Powrót do bazy danych

KRT - Klubowy Rekord Trasy (KB Sobótka)
GRT - Gminny Rekord Trasy (Gmina Sobótka)
P¦-eq - Ekwiwalent czasowy Pó³maratonu ¦lê¿añskiego (parametr porównawczy biegów ¦lê¿añskich)

© Copyright Rados³aw Pucha³a