Baza Biegaczy ¦lê¿añskich (w oparciu o biegi z Sobótki i Masywu ¦lê¿y)


Zawodnik:

Mielnikowski Piotr




Rok Bieg Czas netto Miejsce w Gminie Osi±gniêcia Rank [P¦-eq] Kategoria Klub


2019
ZGP¦ 02:54:06 Gmin-17 01:58:23 M40 Judo Sobótka

2018
21GP¦ 02:34:31 Gmin-9 01:43:32 M40 Judo Sobótka

2018
S10 00:47:12 Gmin-25 01:45:44 M40 Judo Sobótka

2018
5BGN¦ 00:43:18 Gmin/32 01:55:11 M40 Judo Sobótka

2018
01:52:47 Gmin/42 01:52:47 M40 Judo Sobótka

2018
ZGP¦ 02:43:43 Gmin/13 01:51:20 M40 Judo Sobótka

2017
21GP¦ 02:51:07 Gmin/9 01:54:39 M40 Judo Sobótka

2017
BN 00:52:39 Gmin/17 01:47:24 M40 Judo Sobótka / Si³a Ogra

2017
01:55:52 Gmin/48 01:55:52 M40 Judo Sobótka / Si³a Ogra

2017
ZGP¦ 02:44:04 Gmin/9 01:51:34 M40 Judo Sobótka

2016
BN 00:54:44 Gmin/28 01:51:39 M40 Judo Sobótka / Si³a Ogra

2016
5BGN¦ 00:43:04 Gmin-M/15 01:54:33 M40 Judo Sobótka / Si³a Ogra

2016
01:46:56 Gmin/30 01:46:56 M40 Judo Sobótka / Si³a Ogra

2016
ZGP¦ 02:30:54 Gmin/4 01:42:37 M40 Judo Sobótka / Si³a Ogra

2015
21GP¦ 02:36:05 Gmin/11 01:44:35 M40 Judo Sobótka / Si³a Ogra

2015
BN 00:51:30 Gmin/24 01:45:04 M40 Judo Sobótka / Si³a Ogra

2015
5BGN¦ 00:39:39 Gmin/20 01:45:28 M40 Judo Sobótka

2015
01:47:16 GmiS/34 01:47:16 M40 Judo Sobótka / Si³a Ogra

2014
21GP¦ 02:38:12 Gmin/13 Powi/27 01:46:00 M40 Judo Sobótka

2014
BN 00:50:05 Gmin/11 01:42:10 M40 Judo Sobótka

2014
5BGN¦ 00:40:06 Gmin/21 01:46:40 M40 Judo Sobótka

2013
S10 01:03:51 Gmin/47 02:23:01 M35 Judo Sobótka

2013
5BGN¦ 00:37:58 Gmin/12 01:40:59 M30 JUDO Sobótka

2013
01:41:54 Gmin/13 01:41:54 M35 JUDO Sobótka

2012
5BGN¦ 00:38:57 Gmin/8 01:43:36 M30 JUDO SOBÓTKA

2012
01:54:52 Gmin/18 01:54:52 M35 JUDO SOBÓTKA





Powrót do bazy danych

KRT - Klubowy Rekord Trasy (KB Sobótka)
GRT - Gminny Rekord Trasy (Gmina Sobótka)
P¦-eq - Ekwiwalent czasowy Pó³maratonu ¦lê¿añskiego (parametr porównawczy biegów ¦lê¿añskich)

© Copyright Rados³aw Pucha³a