Baza Biegaczy ¦lê¿añskich (w oparciu o biegi z Sobótki i Masywu ¦lê¿y)


Zawodnik:

Kuriata Paulina
Rok Bieg Czas netto Miejsce w Gminie Osi±gniêcia Rank [P¦-eq] Kategoria Klub


2017
5BGN¦ 00:56:01 Gmin/47, Gmin-K-14 02:29:00 K20 Wataha Sobótka

2017
02:12:54 Gmin/77, Gmin-K-20 02:12:54 K25 Wataha Sobótka

2016
S10 00:54:37 Gmin/37, Gmin-K-6 02:02:20 K25 Wataha Sobótka

2016
BN 01:14:02 Gmin/59, Gmin-K-16 02:31:02 K20 Wataha Sobótka

2016
5BGN¦ 00:53:36 Gmin-K/10, Gmin-K-10 02:22:35 K20 Wataha Sobótka

2016
02:08:28 Gmin/68, Gmin-K-8 02:08:28 K25 Kb Sobótka

2016
ZGP¦ 02:50:41 Gmin/9, Gmin-K-2 KRT 01:56:04 K20 Kb Sobótka

2015
S10 01:00:06 Gmin/45, Gmin-K-11 02:14:37 K20 Kb Sobótka

2015
02:26:33 GmiS/80, Gmin-K-11 02:26:33 K18 Kb Sobótka

2014
S10 01:11:27 Gmin/66, Gmin-K-13 02:40:03 K18 Kb Sobótka

2014
02:15:04 Gmin/55, Gmin-K-6 02:15:04 K18 Kb Sobótka

2013
S10 00:57:40 Gmin/38, Gmin-K-3 02:09:10 K18 Kb Sobótka

2013
02:11:26 Gmin/48, Gmin-K-5 02:11:26 K18 ?

Powrót do bazy danych

KRT - Klubowy Rekord Trasy (KB Sobótka)
GRT - Gminny Rekord Trasy (Gmina Sobótka)
P¦-eq - Ekwiwalent czasowy Pó³maratonu ¦lê¿añskiego (parametr porównawczy biegów ¦lê¿añskich)

© Copyright Rados³aw Pucha³a