Baza Biegaczy ¦lê¿añskich (w oparciu o biegi z Sobótki i Masywu ¦lê¿y)


Zawodnik:

Franaszczuk Wojciech
Rok Bieg Czas netto Miejsce w Gminie Osi±gniêcia Rank [P¦-eq] Kategoria Klub


2017
21GP¦ 02:06:33 Gmin/1 M40-II 01:24:47 M40 Kb Sobótka

2017
5BGN¦ 00:32:57 Gmin/3 M40-II 01:27:39 M40 Kb Sobótka

2017
01:23:52 Gmin/1 01:23:52 M40 Kb Sobótka

2017
ZGP¦ 02:15:34 Gmin/4 01:29:28 M40 Kb Sobótka

2016
10GP¦ 00:57:17 Gmin/1 M40-III 01:30:30 M40 Kb Sobótka

2016
S10 00:39:25 Gmin/1 M40-II 01:28:18 M40 Kb Sobótka

2016
BN 00:43:40 Gmin/2 01:29:05 M40 Kb Sobótka

2016
5BGN¦ 00:49:27 Gmin-M/23 02:11:32 M40 Kb Sobótka

2016
01:27:24 Gmin/2 01:27:24 M40 Kb Sobótka

2016
ZGP¦ 02:08:14 Gmin/1 KRT GRT 01:24:38 M40 Kb Sobótka

2015
21GP¦ 02:12:55 Gmin/n 01:29:03 M30 Kb Sobótka

2015
S10 00:37:43 Gmin/3 01:24:29 M35 Kb Sobótka

2015
5BGN¦ 00:32:12 Gmin/3 KRT 01:25:39 M30 Kb Sobótka

2015
01:26:20 GmiS/2 01:26:20 M35 Kb Sobótka

2014
21GP¦ 02:06:25 Gmin/2 Powi/3 01:24:42 M30 Kb Sobótka

2014
S10 00:39:19 Gmin/1 M35-I KRT GRT 01:28:04 M35 Kb Sobótka

2014
01:25:38 Gmin/2 01:25:38 M35 Kb Sobótka

2014
5BGN¦ 00:33:33 Gmin/2 01:29:15 M30 Kb Sobótka

2013
S10 00:40:25 Gmin/2 01:30:32 M35 ?

2013
5BGN¦ 00:33:03 Gmin/1 KRT GRT 01:27:55 M30 Kb Sobótka

2013
01:30:55 Gmin/2 01:30:55 M35 Kb Sobótka

2012
5BGN¦ 00:33:13 Gmin/1 GRT 01:28:21 M30 SADY ¦LʯAÑSKIE

2012
01:36:50 Gmin/5 01:36:50 M35 SADY ¦LʯAÑSKIE

Powrót do bazy danych

KRT - Klubowy Rekord Trasy (KB Sobótka)
GRT - Gminny Rekord Trasy (Gmina Sobótka)
P¦-eq - Ekwiwalent czasowy Pó³maratonu ¦lê¿añskiego (parametr porównawczy biegów ¦lê¿añskich)

© Copyright Rados³aw Pucha³a