Baza Biegaczy ¦lê¿añskich (w oparciu o biegi z Sobótki i Masywu ¦lê¿y)


Zawodnik:

Cieciora Wojciech
Rok Bieg Czas netto Miejsce w Gminie Osi±gniêcia Rank [P¦-eq] Kategoria Klub


2017
5BGN¦ 00:49:27 Gmin/36 02:11:32 M50 Kb Sobótka

2016
S10 00:52:05 Gmin/30 01:56:40 M55 Kb Sobótka

2016
5BGN¦ 00:49:03 Gmin-M/22 02:10:28 M50 Kb Sobótka

2016
02:04:47 Gmin/63 02:04:47 M55 Kb Sobótka

2016
ZGP¦ 03:34:59 Gmin/11 02:26:11 M50 Kb Sobótka

2015
10GP¦ 01:21:04 Gmin/6 M50-II 02:08:05 M50 Kb Sobótka

2015
S10 00:52:46 Gmin/34 01:58:12 M50 Kb Sobótka

2015
BN 01:01:17 Gmin/47 02:05:01 M50 Kb Sobótka

2015
5BGN¦ 00:47:49 Gmin/43 02:07:12 M50 Kb Sobótka

2015
02:10:59 GmiS/68 02:10:59 M50 Kb Sobótka

2014
21GP¦ 03:20:09 Gmin/25 Powi/49 02:14:06 M50 Kb Sobótka

2014
S10 00:55:04 Gmin/40 02:03:21 M50 Kb Sobótka

2014
BN 01:01:50 Gmin/45 02:06:08 M50 ?

2014
02:01:53 Gmin/42 02:01:53 M50 Kb Sobótka

2014
5BGN¦ 00:52:39 Gmin/46 02:20:03 M50 Kb Sobótka

2013
S10 00:52:52 Gmin/32 01:58:25 M50 Kb Sobótka

2013
5BGN¦ 00:49:13 Gmin/56 02:10:55 M50 Kb Sobótka

2013
02:19:03 Gmin/54 02:19:03 M50 Kb Sobótka

2012
5BGN¦ 00:53:44 Gmin/45 02:22:56 M50 HURT.BUD. 'BO¯ENA' SOBÓTKA

Powrót do bazy danych

KRT - Klubowy Rekord Trasy (KB Sobótka)
GRT - Gminny Rekord Trasy (Gmina Sobótka)
P¦-eq - Ekwiwalent czasowy Pó³maratonu ¦lê¿añskiego (parametr porównawczy biegów ¦lê¿añskich)

© Copyright Rados³aw Pucha³a