Baza Biegaczy ¦lê¿añskich (w oparciu o biegi z Sobótki i Masywu ¦lê¿y)


Zawodnik:

£ê¿niak Aleksander
Rok Bieg Czas netto Miejsce w Gminie Osi±gniêcia Rank [P¦-eq] Kategoria Klub


2019
ZGP¦ 02:07:51 Gmin-3 Gmin-III 01:26:56 M30 Kb Sobótka

2018
21GP¦ 02:20:19 Gmin-5 01:34:01 M20 Monk Sandals Team

2018
S10 00:41:40 Gmin-6 01:33:20 M25 Kb Sobótka

2018
5BGN¦ 00:35:38 Gmin/8 01:34:47 M20 Monk Sandals Team

2018
01:49:13 Gmin/35 01:49:13 M25 Monk Sandals Team

2018
ZGP¦ 02:06:44 Gmin/3 Gmin-III 01:26:11 M20 Monk Sandals Team

2017
21GP¦ 02:12:57 Gmin/4 01:29:05 M20 Kb Sobótka | Monk Sandals

2017
BN 00:43:22 Gmin/4 01:28:28 M20 Kb Sobótka

2017
01:34:08 Gmin/8 01:34:08 M25 Kb Sobótka

2017
ZGP¦ 02:16:26 Gmin/3 Gmin-III 01:32:46 M20 Kb Sobótka

2016
21GP¦ 02:11:59 Gmin/5 01:28:26 M20 Kb Sobótka

2016
S10 00:40:39 Gmin/8 01:31:03 M25 Kb Sobótka

2016
BN 00:45:00 Gmin/6 01:31:48 M20 Kb Sobótka

2016
01:47:05 Gmin/33 01:47:05 M25 Monk Sandals

2016
ZGM¦ 04:20:58 Gmin/6 01:33:10 M20 Monk Sandals

2015
S10 00:43:01 Gmin/13 01:36:21 M25 Kb Sobótka

2015
BN 00:49:21 Gmin/18 01:40:40 M20 Monk Sandals

2015
5BGN¦ 00:36:54 Gmin/10 01:38:09 M20 Kb Sobótka | Monk Sandals

2015
01:44:54 GmiS/27 01:44:54 M25 Kb Sobótka / Monk Sandals

2014
21GP¦ 02:26:51 Gmin/8 Powi/15 01:38:23 M18 Kb Sobótka

2014
S10 00:46:03 Gmin/13 01:43:09 M25 Kb Sobótka

2014
01:52:27 Gmin/34 01:52:27 M25 Kb Sobótka

2014
5BGN¦ 00:44:20 Gmin/34 01:57:56 M20 Kb Sobótka

2013
S10 00:52:30 Gmin/31 01:57:36 M18 Kb Sobótka

2013
5BGN¦ 00:57:52 Gmin/69 02:33:56 M20 Kb Sobótka

2013
01:56:43 Gmin/38 01:56:43 M18 Kb Sobótka

2012
5BGN¦ 00:41:58 Gmin/21 01:51:38 M20 LUBIÊ TO! SOBÓTKA

2010
5BGN¦ 00:43:50 Gmin/18 01:56:36 M20 Kawiarnia Peleton

2010
01:53:41 Gmin/18 01:53:41 M20 Kawiarnia Peleton

Powrót do bazy danych

KRT - Klubowy Rekord Trasy (KB Sobótka)
GRT - Gminny Rekord Trasy (Gmina Sobótka)
P¦-eq - Ekwiwalent czasowy Pó³maratonu ¦lê¿añskiego (parametr porównawczy biegów ¦lê¿añskich)

© Copyright Rados³aw Pucha³a