Baza Biegaczy ¦lê¿añskich (w oparciu o biegi z Sobótki i Masywu ¦lê¿y)

Wybrano:


P³eæ:
wszyscy
kobiety
mê¿czy¼niOkres:
ostatnie pó³rocze
ostatni rok
od roku 2010Gmina/KB Sobótka:
Gmina + KB Sobótka
KB Sobótka
Gmina SobótkaKategorie wiekowe:
wszystkie
K14-K18M14-M18
K20M20
K25M25
K30M30
K35M35
K40M40
K45M45
K50M50
K55M55
K60M60
M65M70

ZGM¦

Biegi:
wszystkie biegi ¦lê¿añskie
uliczne
górskie i prze³ajowe
Zimowy Górski Maraton ¦lê¿añski
Zimowy Górski Pó³maraton ¦lê¿añski
Pó³maraton ¦lê¿añski
Bieg Górski na ¦lê¿ê 5 km
Bieg Niez³omnych
Sobótczañska Dziesi±tka
Górski Maraton ¦lê¿añski
Górski Pó³maraton ¦lê¿añski 21 km
Górski Pó³maraton ¦lê¿añski 10 km
Najlepsze wyniki zawodników z Gminy Sobótka i KB Sobótka

od roku 2010
ZGM¦
Wszystkie kategorie wiekoweLp Zawodnik Czas netto Bieg Rok Klub Rank [P¦-eq]

1 Kupczak Mariusz 03:31:25 ZGM¦ 2018 Kb Sobótka 01:15:29

2 Górak Przemys³aw 03:37:00 ZGM¦ 2019 01:17:28

3 Kupczak Mariusz 03:43:01 ZGM¦ 2017 Kb Sobótka 01:19:37

4 Kupczak Mariusz 03:47:29 ZGM¦ 2019 Kb Sobótka 01:21:13

5 Gandziarowski Marek 03:49:06 ZGM¦ 2018 Wataha Sobótka 01:21:47

6 Gandziarowski Marek 03:49:47 ZGM¦ 2019 Wataha Sobótka 01:22:02

7 Nied¼wied¼ Tomasz 03:51:58 ZGM¦ 2016 Si³a Ogra 01:22:49

8 Perkowski Piotr 03:54:01 ZGM¦ 2019 Monk Sandlas Team 01:23:33

9 Gandziarowski Marek 03:55:09 ZGM¦ 2017 Wataha Sobótka 01:23:57

10 Kupczak Mariusz 03:56:51 ZGM¦ 2016 Si³a Ogra 01:24:33

11 Majewski Piotr 03:59:57 ZGM¦ 2018 Kb Sobótka 01:25:40

12 Nied¼wied¼ Tomasz 04:05:38 ZGM¦ 2017 ? 01:27:41

13 Majewski Piotr 04:07:00 ZGM¦ 2019 Kb Sobótka 01:28:11

14 Szwedowski Dominik 04:07:13 ZGM¦ 2016 Igloopol Dêbica 01:28:15

15 Zimoch Pawe³ 04:08:23 ZGM¦ 2016 Wataha Sobótka 01:28:40

16 Majewski Piotr 04:11:11 ZGM¦ 2017 Kb Sobótka 01:29:40

17 Stroka Robert 04:12:01 ZGM¦ 2017 Si³a Ogra 01:29:58

18 Szwedowski Dominik 04:14:00 ZGM¦ 2017 Si³a Orga - Sobótka 01:30:41

19 Zub Arkadiusz 04:15:42 ZGM¦ 2018 Kb Sobótka 01:31:17

20 Majewski Piotr 04:16:35 ZGM¦ 2016 Kb Sobótka 01:31:36

21 Baszak Tomasz 04:19:47 ZGM¦ 2016 Si³a Ogra Trial Team 01:32:45

22 £ê¿niak Aleksander 04:20:58 ZGM¦ 2016 Monk Sandals 01:33:10

23 Susz Marian 04:23:04 ZGM¦ 2019 Grzmotomocni Sobótka 01:33:55

24 Ziêba Marek 04:24:58 ZGM¦ 2019 Grzmotomocni Sobótka 01:34:36

25 Baszek Tomasz 04:25:48 ZGM¦ 2017 Si³a Ogra 01:34:53

26 Pater Tomasz 04:25:53 ZGM¦ 2019 17wbz Kr 01:34:55

27 Szwedowski Dominik 04:27:29 ZGM¦ 2019 Kb Sobótka 01:35:29

28 Ziêba Marek 04:27:54 ZGM¦ 2016 Si³a Ogra 01:35:38

29 Stroka Robert 04:28:24 ZGM¦ 2016 Si³a Ogra Trial Team 01:35:49

30 Szwedowski Dominik 04:29:25 ZGM¦ 2018 01:36:11

31 Zub Arkadiusz 04:29:59 ZGM¦ 2019 Bezgranic 01:36:23

32 Jackowicz Rafa³ 04:32:36 ZGM¦ 2019 Jackowicz Team 01:37:19

33 Demków Przemys³aw 04:36:55 ZGM¦ 2019 Kb Sobótka 01:38:52

34 Drewnicka-Ogrodnik Joanna 04:38:19 ZGM¦ 2016 01:39:22

35 Jackowicz Rafa³ 04:39:49 ZGM¦ 2018 Jackowicz Team 01:39:54

36 Peljak Mariusz 04:40:04 ZGM¦ 2019 Grzmotomocni Sobótka 01:39:59

37 Jackowicz Rafa³ 04:45:02 ZGM¦ 2017 Triathlon Mietków Team 01:41:45

38 Kruk Wac³aw 04:50:31 ZGM¦ 2017 Kb Sobótka 01:43:43

39 M³odo¿eniec Jacek 04:51:39 ZGM¦ 2017 Rembertów Team 01:44:07

40 Kozio³ Katarzyna 04:54:01 ZGM¦ 2019 Korff Team 01:44:58

41 Jackowicz Rafa³ 04:55:24 ZGM¦ 2016 Jackowicz Team 01:45:27

42 Tomaszczak Maciej 04:55:25 ZGM¦ 2016 Ekogrunt 01:45:28

43 Zimoch Pawe³ 04:56:06 ZGM¦ 2019 Wataha Sobótka Www.silaogra.pl 01:45:42

44 M³odo¿eniec Jacek 05:00:38 ZGM¦ 2016 Rembertów Team 01:47:20

45 Roznerska Dagmara 05:07:44 ZGM¦ 2018 Zabiegani Rêków 01:49:52

46 Kruk Wac³aw 05:09:09 ZGM¦ 2019 Kb Sobótka 01:50:22

47 Rak Zdzis³aw 05:16:56 ZGM¦ 2016 Vita I Animal 01:53:09

48 £opian Wojciech 05:18:01 ZGM¦ 2019 Kb Sobótka 01:53:32

49 M³odo¿eniec Miros³aw 05:23:28 ZGM¦ 2016 Rembertów Team 01:55:29

50 M³odo¿eniec Miros³aw 05:27:38 ZGM¦ 2017 Rembertów Team 01:56:58

51 Józków Wojciech 05:27:58 ZGM¦ 2018 123labs 01:57:05

52 Piasecka Jadwiga 05:32:15 ZGM¦ 2019 Korff Team 01:58:37

53 Konopka Gerard 05:40:17 ZGM¦ 2018 Kb Sobótka 02:01:29

54 Józków Wojciech 05:44:31 ZGM¦ 2019 02:03:00

55 Konopka Gerard 05:51:56 ZGM¦ 2019 Kb Sobótka 02:05:38

56 Demków Katarzyna 05:55:26 ZGM¦ 2016 Kb Sobótka 02:06:53

57 Konopka Gerard 05:59:23 ZGM¦ 2016 Kb Sobótka 02:08:18

58 Demków Katarzyna 06:00:25 ZGM¦ 2017 Kb Sobótka 02:08:40

59 Józków Wojciech 06:02:33 ZGM¦ 2016 123labs 02:09:26

60 Domaga³a Joanna 06:42:25 ZGM¦ 2016 Kb Sobótka 02:23:40

61 Lachtera Karolina 06:45:42 ZGM¦ 2016 Kb Sobótka 02:24:50

62 Konopka Gerard 06:47:12 ZGM¦ 2017 Kb Sobótka 02:25:22


P¦-eq - Ekwiwalent czasowy Pó³maratonu ¦lê¿añskiego (parametr porównawczy biegów ¦lê¿añskich)

© Copyright Rados³aw Pucha³a, ostatnia aktualizacja 21.05.2018