Baza Biegaczy ¦lê¿añskich (w oparciu o biegi z Sobótki i Masywu ¦lê¿y)


Dystans: 10 km (2 x 5 km), Przewy¿szenia: ±125 m
Typ biegu: uliczny, Atest trasy: PZLA
Mno¿nik P¦-eq: 2.24


Sobótczañska Dziesi±tkaProfil trasy - skala pozioma [km], skala pionowa [m]


Poka¿ ranking zawodników z wszystkich dostêpnych edycji z tego biegu


Czas netto Rekord Kategoria Miejscowo¶æ Klub Rank [P¦-eq]Rekord trasy KB Sobótka

2018
Pucha³a Rados³aw 00:36:07 KRT M35 Sobótka Pucha³a / Kb Sobótka 01:20:54

2015
Og³y Krystian 00:36:33 KRT M35 Sobótka Kb Sobótka 01:21:52

2014
Franaszczuk Wojciech 00:39:19 KRT M35 Sobótka Kb Sobótka 01:28:04

2013
Matysek Dariusz 00:40:36 KRT M35 Wroc³aw Kb Sobótka 01:30:57

 

2014
Shchensna-Radzikovska Halyna 00:41:04 KRT K30 ¦widnica Kb Sobótka 01:31:59

2013
Shchensna-Radzikovska Halyna 00:41:15 KRT K30 ¦widnica Kb Sobótka 01:32:24

 

Rekord trasy Gminy Sobótka

2018
Pucha³a Rados³aw 00:36:07 GRT M35 Sobótka Pucha³a / Kb Sobótka 01:20:54

2015
Og³y Krystian 00:36:33 GRT M35 Sobótka Kb Sobótka 01:21:52

2014
Franaszczuk Wojciech 00:39:19 GRT M35 Sobótka Kb Sobótka 01:28:04

2013
Kozak Dawid 00:40:19 GRT M18 Sobótka Street Workout Sobótka 01:30:19

 

2015
Drewnicka-Ogrodnik Joanna 00:43:26 GRT K45 Wroc³aw-Przemi³ów Intenso 01:37:17

2014
Kowalczyk Karolina 00:50:07 GRT K18 Sobótka Kb Sobótka 01:52:16

2013
Kowalczyk Agnieszka 00:53:40 GRT K18 Sobótka Kb Sobótka 02:00:13

 


Powrót do bazy danych

KRT - Klubowy Rekord Trasy (KB Sobótka)
GRT - Gminny Rekord Trasy (Gmina Sobótka)
P¦-eq - Ekwiwalent czasowy Pó³maratonu ¦lê¿añskiego (parametr porównawczy biegów ¦lê¿añskich)

© Copyright Rados³aw Pucha³a