Baza Biegaczy ¦lê¿añskich (w oparciu o biegi z Sobótki i Masywu ¦lê¿y)

Wybrano:


P³eæ:
wszyscy
kobiety
mê¿czy¼niOkres:
ostatnie pó³rocze
ostatni rok
od roku 2010Gmina/KB Sobótka:
Gmina + KB Sobótka
KB Sobótka
Gmina SobótkaKategorie wiekowe:
wszystkie
K14-K18M14-M18
K20M20
K25M25
K30M30
K35M35
K40M40
K45M45
K50M50
K55M55
K60M60
M65M70Biegi:
wszystkie biegi ¦lê¿añskie
uliczne
górskie i prze³ajowe
Zimowy Górski Maraton ¦lê¿añski
Zimowy Górski Pó³maraton ¦lê¿añski
Pó³maraton ¦lê¿añski
Bieg Górski na ¦lê¿ê 5 km
Bieg Niez³omnych
Sobótczañska Dziesi±tka
Górski Maraton ¦lê¿añski
Górski Pó³maraton ¦lê¿añski 21 km
Górski Pó³maraton ¦lê¿añski 10 km
Najlepsze wyniki zawodników z Gminy Sobótka i KB Sobótka

od roku 2010

Wszystkie kategorie wiekoweLp Zawodnik Czas netto Bieg Rok Klub Rank [P¦-eq]

1 Demczyszak Mateusz 01:10:17 2018 10 Bkpanc 01:10:17

2 Pucha³a Rados³aw 03:40:35 GM¦ 2018 Kb Sobótka 01:13:40

3 Kupczak Mariusz 03:47:48 GM¦ 2018 Kb Sobótka 01:16:05

4 Kupczak Mariusz 03:31:25 ZGM¦ 2018 Kb Sobótka 01:17:23

5 Pucha³a Rados³aw 03:53:46 GM¦ 2017 Kb Sobótka 01:18:05

6 Ogrodnik Maciek 01:57:32 21GP¦ 2016 Mks Mos Wroc³aw 01:18:45

7 Franaszczuk Wojciech 01:57:57 ZGP¦ 2018 Kb Sobótka 01:18:55

8 Og³y Krystian 01:57:49 21GP¦ 2014 Kb Sobótka 01:18:56

9 Perkowski Piotr 01:58:42 ZGP¦ 2018 Monk Sandals Team 01:19:25

10 Franaszczuk Wojciech 01:58:47 21GP¦ 2018 Kb Sobótka 01:19:35

11 Piskorz £ukasz 01:20:16 2017 Kb Sobótka 01:20:16

12 Og³y Krystian 02:00:08 21GP¦ 2015 Kb Sobótka 01:20:29

13 Ogrodnik Maciek 00:30:16 5BGN¦ 2017 Olympic Med 01:20:31

14 Ogrodnik Maciek 01:20:36 2018 Triwise Triathlon Club Wroclaw 01:20:36

15 Kupczak Mariusz 04:01:53 GM¦ 2017 Kb Sobótka 01:20:47

16 Pucha³a Rados³aw 00:36:07 S10 2018 Pucha³a / Kb Sobótka 01:20:54

17 Pucha³a Rados³aw 01:21:26 2018 Kb Sobótka 01:21:26

18 Ogrodnik Maciek 00:30:39 5BGN¦ 2016 Mks Mos Wroc³aw 01:21:32

19 Kupczak Mariusz 03:43:01 ZGM¦ 2017 Kb Sobótka 01:21:37

20 Kupczak Mariusz 00:40:01 BN 2017 Kb Sobótka 01:21:38

21 Franaszczuk Wojciech 01:21:47 2018 Kb Sobótka 01:21:47

22 Og³y Krystian 00:36:33 S10 2015 Kb Sobótka 01:21:52

23 Pucha³a Rados³aw 00:40:13 BN 2016 Kb Sobótka 01:22:03

24 Pucha³a Rados³aw 00:40:21 BN 2017 Kb Sobótka 01:22:19

25 Kupczak Mariusz 01:22:44 2018 Kb Sobótka 01:22:44

26 Marciniak Adam 00:31:07 5BGN¦ 2010 01:22:46

27 Gandziarowski Marek 00:40:36 BN 2017 Wataha Sobótka 01:22:49

28 Stroka Robert 00:31:10 5BGN¦ 2015 Si³a Ogra Trial Team 01:22:54

29 Ogrodnik Maciek 00:31:15 5BGN¦ 2015 Mks Mos Wroc³aw 01:23:08

30 Og³y Krystian 01:23:15 2015 Kb Sobótka 01:23:15

31 Og³y Krystian 01:23:15 2016 Kb Sobótka 01:23:15

32 Kupczak Mariusz 02:04:22 21GP¦ 2016 Si³a Ogra 01:23:20

33 Franaszczuk Wojciech 00:37:16 S10 2018 Kb Sobótka 01:23:29

34 Cabaj Damian 00:40:56 BN 2016 Kb Sobótka 01:23:30

35 Cabaj Damian 01:23:39 2016 Kb Sobótka 01:23:39

36 Gandziarowski Marek 03:49:06 ZGM¦ 2018 Wataha Sobótka 01:23:51

37 Franaszczuk Wojciech 01:23:52 2017 Kb Sobótka 01:23:52

38 Kupczak Mariusz 01:23:54 2017 Kb Sobótka 01:23:54

39 Trojnar Pawe³ 00:31:34 5BGN¦ 2018 Wataha Sobótka 01:23:58

40 Palichleb Adam 01:24:10 2012 WKB Piast Wroc³aw 01:24:10

41 Cabaj Damian 00:37:41 S10 2016 Kb Sobótka 01:24:25

42 Pucha³a Rados³aw 00:37:43 S10 2015 Kb Sobótka 01:24:29

43 Franaszczuk Wojciech 00:37:43 S10 2015 Kb Sobótka 01:24:29

44 Og³y Krystian 01:24:34 2014 Kb Sobótka 01:24:34

45 Franaszczuk Wojciech 02:06:25 21GP¦ 2014 Kb Sobótka 01:24:42

46 Michalski Adam 01:24:42 2013 Kb Sobótka 01:24:42

47 Pucha³a Rados³aw 01:24:44 2017 Kb Sobótka 01:24:44

48 Franaszczuk Wojciech 02:06:33 21GP¦ 2017 Kb Sobótka 01:24:47

49 £ê¿niak Aleksander 02:06:44 ZGP¦ 2018 Monk Sandals Team 01:24:47

50 Stroka Robert 00:31:53 5BGN¦ 2016 Si³a Ogra 01:24:49

51 Franaszczuk Wojciech 00:31:54 5BGN¦ 2018 Kb Sobótka 01:24:51

52 Nied¼wied¼ Tomasz 03:51:58 ZGM¦ 2016 Si³a Ogra 01:24:54

53 Ogrodnik Maciek 00:31:56 5BGN¦ 2014 Delf Gryfino 01:24:57

54 Michalski Adam 01:24:59 2012 WKB Piast Wroc³aw 01:24:59

55 Nied¼wied¼ Tomasz 02:06:52 21GP¦ 2015 ? 01:25:00

56 Palichleb Adam 00:32:03 5BGN¦ 2011 WKB Piast Wroc³aw 01:25:15

57 Perkowski Piotr 02:07:27 21GP¦ 2017 Kb Sobótka | Monk Sandals 01:25:23

58 Kupczak Mariusz 02:07:46 21GP¦ 2014 Si³a Ogra 01:25:36

59 Franaszczuk Wojciech 01:25:38 2014 Kb Sobótka 01:25:38

60 Franaszczuk Wojciech 00:32:12 5BGN¦ 2015 Kb Sobótka 01:25:39

61 Franaszczuk Wojciech 02:08:14 ZGP¦ 2016 Kb Sobótka 01:25:47

62 Stroka Robert 02:08:25 21GP¦ 2016 Si³a Ogra Trial Team 01:26:02

63 Gandziarowski Marek 03:55:09 ZGM¦ 2017 Wataha Sobótka 01:26:04

64 Kupczak Mariusz 00:38:32 S10 2018 Kb Sobótka 01:26:19

65 Franaszczuk Wojciech 01:26:20 2015 Kb Sobótka 01:26:20

66 Shchensna-Radzikovska Halyna 01:26:21 2015 Kb Sobótka 01:26:21

67 Piskorowska Danuta 00:32:28 5BGN¦ 2014 Kb Sobótka 01:26:22

68 Nied¼wied¼ Tomasz 02:09:08 21GP¦ 2016 Si³a Ogra Trial Team 01:26:31

69 Palichleb Adam 01:26:34 2011 01:26:34

70 Kupczak Mariusz 03:56:51 ZGM¦ 2016 Si³a Ogra 01:26:41

71 Shchensna-Radzikovska Halyna 01:26:42 2016 Kb Sobótka 01:26:42

72 Kupczak Mariusz 00:38:53 S10 2015 Si³a Ogra 01:27:06

73 Marciniak Adam 01:27:07 2010 Przezdrowice 01:27:07

74 Lagner Sebastian 02:10:01 21GP¦ 2018 Kb Sobótka 01:27:07

75 Trojnar Pawe³ 00:32:50 5BGN¦ 2017 Wataha Sobótka 01:27:20

76 Trojnar Pawe³ 00:55:18 10GP¦ 2018 Wataha Sobótka 01:27:22

77 Kupczak Mariusz 00:32:51 5BGN¦ 2018 Kb Sobótka 01:27:23

78 Franaszczuk Wojciech 01:27:24 2016 Kb Sobótka 01:27:24

79 Powalski Kamil 02:10:52 ZGP¦ 2017 10 Wroc³awski Pu³k Dowodzenia 01:27:33

80 Franaszczuk Wojciech 00:32:57 5BGN¦ 2017 Kb Sobótka 01:27:39

81 Gandziarowski Marek 01:27:44 2017 Wataha Sobótka 01:27:44

82 Ziêba Marek 02:11:19 ZGP¦ 2018 Si³a Ogra 01:27:51

83 Franaszczuk Wojciech 00:33:03 5BGN¦ 2013 Kb Sobótka 01:27:55

84 Piskorowska Danuta 01:27:55 2014 Kb Sobótka 01:27:55

85 Kupczak Mariusz 02:11:26 21GP¦ 2015 Si³a Ogra 01:28:04

86 Franaszczuk Wojciech 00:39:19 S10 2014 Kb Sobótka 01:28:04

87 Michalski Adam 01:28:07 2014 Kb Sobótka 01:28:07

88 Franaszczuk Wojciech 00:39:25 S10 2016 Kb Sobótka 01:28:18

89 Kupczak Mariusz 00:39:25 S10 2016 Si³a Ogra 01:28:18

90 Franaszczuk Wojciech 00:33:13 5BGN¦ 2012 Sady ¦lê¿añskie 01:28:21

91 Ziêba Marek 02:12:07 ZGP¦ 2017 Si³a Ogra 01:28:23

92 £ê¿niak Aleksander 02:11:59 21GP¦ 2016 Kb Sobótka 01:28:26

93 £ê¿niak Aleksander 00:43:22 BN 2017 Kb Sobótka 01:28:28

94 Ca³y Cezary 00:39:30 S10 2016 #sobasteam 01:28:29

95 Trojnar Pawe³ 01:28:37 2018 Wataha Sobótka 01:28:37

96 Kupczak Mariusz 00:33:20 5BGN¦ 2017 Kb Sobótka 01:28:40

97 Gandziarowski Marek 01:28:43 2018 Wataha Sobótka 01:28:43

98 Ogrodnik Maciek 02:12:25 21GP¦ 2017 Przemi³ów 01:28:43

99 Ca³y Cezary 01:28:46 2016 Pro-Run Wroc³aw 01:28:46

100 Stermach Ireneusz 00:39:43 S10 2016 ? 01:28:58

101 Franaszczuk Wojciech 02:12:55 21GP¦ 2015 Kb Sobótka 01:29:03

102 £ê¿niak Aleksander 02:12:57 21GP¦ 2017 Kb Sobótka | Monk Sandals 01:29:05

103 Franaszczuk Wojciech 00:43:40 BN 2016 Kb Sobótka 01:29:05

104 Kupczak Mariusz 00:43:40 BN 2015 Si³a Ogra 01:29:05

105 Kupczak Mariusz 00:43:41 BN 2016 Si³a Ogra 01:29:07

106 Krupa Grzegorz 00:43:41 BN 2014 Kb Sobótka 01:29:07

107 Nied¼wied¼ Tomasz 01:29:08 2018 01:29:08

108 Shchensna-Radzikovska Halyna 01:29:12 2014 Kb Sobótka 01:29:12

109 Dobrowolski Emilian 01:29:12 2011 01:29:12

110 Majewski Piotr 01:29:13 2016 Kb Sobótka 01:29:13

111 Franaszczuk Wojciech 00:33:33 5BGN¦ 2014 Kb Sobótka 01:29:15

112 Kupczak Mariusz 00:43:46 BN 2014 Si³a Ogra 01:29:17

113 Michalski Adam 00:43:47 BN 2014 Kb Sobótka 01:29:19

114 Nied¼wied¼ Tomasz 00:43:47 BN 2015 Si³a Ogra 01:29:19

115 Trojnar Pawe³ 02:13:26 21GP¦ 2016 Wataha Sobótka 01:29:24

116 Gandziarowski Marek 00:40:01 S10 2015 Wataha Sobótka 01:29:38

117 Majewski Piotr 00:43:57 BN 2015 Kb Sobótka 01:29:39

118 Krupa Grzegorz 00:33:42 5BGN¦ 2015 Kb Sobótka 01:29:39

119 Majewski Piotr 01:29:44 2017 Kb Sobótka 01:29:44

120 Trojnar Pawe³ 02:14:04 21GP¦ 2017 Wataha Sobótka Klub Biegacza Kp 01:29:49

121 Kulba Marek 00:40:06 S10 2016 Kb Sobótka 01:29:49

122 Kupczak Mariusz 01:29:51 2016 Si³a Ogra 01:29:51

123 Krupa Grzegorz 00:56:53 10GP¦ 2015 Kb Sobótka 01:29:53

124 Ca³y Cezary 00:44:04 BN 2014 Pro-Run Wroc³aw 01:29:54

125 Nied¼wied¼ Tomasz 04:05:38 ZGM¦ 2017 ? 01:29:54

126 Pucha³a Rados³aw 01:29:57 2015 Kb Sobótka 01:29:57

127 Stankiewicz Antoni 01:29:57 2011 WKB Piast Wroc³aw 01:29:57

128 Gandziarowski Marek 04:29:23 GM¦ 2017 Wataha Sobótka 01:29:58

129 Ca³y Cezary 00:40:11 S10 2015 Pro-Run Wroc³aw 01:30:01

130 £oza Adam 01:30:05 2015 Kb Sobótka Juvenia Wroc³aw 01:30:05

131 Franaszczuk Wojciech 00:33:53 5BGN¦ 2011 Sady ¦lê¿añskie 01:30:08

132 Ca³y Cezary 01:30:10 2018 #sobasteam 01:30:10

133 Powalski Kamil 00:44:13 BN 2017 10 Pdow 01:30:12

134 Gandziarowski Marek 00:33:55 5BGN¦ 2017 Wataha Sobótka 01:30:13

135 Nied¼wied¼ Tomasz 02:14:42 21GP¦ 2014 Si³a Ogra 01:30:15

136 Kozak Dawid 00:40:19 S10 2013 Street Workout Sobótka 01:30:19

137 Majewski Piotr 00:40:20 S10 2015 Kb Sobótka 01:30:21

138 Franaszczuk Wojciech 00:33:59 5BGN¦ 2010 ¦lê¿añskie Sady 01:30:24

139 Palichleb Adam 00:34:00 5BGN¦ 2012 WKB Piast Wroc³aw 01:30:26

140 Morawska Marzena 01:30:27 2014 Kb Sobótka 01:30:27

141 Franaszczuk Wojciech 01:30:29 2010 ¦lê¿añskie Sady 01:30:29

142 Szwedowski Dominik 04:07:13 ZGM¦ 2016 Igloopol Dêbica 01:30:29

143 Franaszczuk Wojciech 00:57:17 10GP¦ 2016 Kb Sobótka 01:30:30

144 Kwa¶niewski Hubert 02:15:19 ZGP¦ 2016 Si³a Ogra Trail Team 01:30:32

145 Franaszczuk Wojciech 00:40:25 S10 2013 ? 01:30:32

146 Gandziarowski Marek 00:44:24 BN 2015 Wataha Sobótka 01:30:35

147 Marciniak Adam 00:34:04 5BGN¦ 2012 01:30:37

148 Gandziarowski Marek 02:15:16 21GP¦ 2016 Wataha Sobótka 01:30:38

149 Stroka Robert 00:44:27 BN 2016 Si³a Ogra 01:30:41

150 Gandziarowski Marek 00:34:06 5BGN¦ 2018 Wataha Sobótka 01:30:42

151 Franaszczuk Wojciech 02:15:34 ZGP¦ 2017 Kb Sobótka 01:30:42

152 Krupa Grzegorz 00:34:06 5BGN¦ 2014 Kb Sobótka 01:30:42

153 Gandziarowski Marek 00:40:30 S10 2016 Wataha Sobótka 01:30:43

154 Ca³y Cezary 00:57:26 10GP¦ 2018 #sobasteam 01:30:45

155 Majewski Piotr 00:40:31 S10 2016 Kb Sobótka 01:30:45

156 Majewski Piotr 04:31:45 GM¦ 2018 Kb Sobótka 01:30:46

157 Zimoch Pawe³ 04:08:23 ZGM¦ 2016 Wataha Sobótka 01:30:54

158 Majewski Piotr 00:44:34 BN 2016 Kb Sobótka 01:30:55

159 Franaszczuk Wojciech 01:30:55 2013 Kb Sobótka 01:30:55

160 Matysek Dariusz 00:40:36 S10 2013 Kb Sobótka 01:30:57

161 Ca³y Cezary 01:30:59 2014 Pro-Run Wroc³aw 01:30:59

162 Gandziarowski Marek 02:15:48 21GP¦ 2015 Wataha Sobótka 01:30:59

163 Zimoch Pawe³ 02:15:51 21GP¦ 2015 Wataha Sobótka 01:31:01

164 Ca³y Cezary 01:31:02 2015 Pro-Run Wroc³aw 01:31:02

165 £ê¿niak Aleksander 00:40:39 S10 2016 Kb Sobótka 01:31:03

166 Michalski Adam 01:31:05 2010 WKB Piast Wroc³aw 01:31:05

167 Franaszczuk Wojciech 01:31:05 2011 SADY ¦LʯAÑSKIE 01:31:05

168 Powalski Kamil 01:31:06 2017 ? 01:31:06

169 Stroka Robert 01:31:06 2016 Si³a Ogra Trial Team 01:31:06

170 Krupa Grzegorz 00:44:40 BN 2016 Kb Sobótka 01:31:07

171 Krupa Grzegorz 00:44:42 BN 2015 Kb Sobótka 01:31:11

172 Pucha³a Rados³aw 00:34:17 5BGN¦ 2018 Kb Sobótka 01:31:12

173 Michalski Adam 01:31:14 2015 Kb Sobótka 01:31:14

174 £ê¿niak Aleksander 02:16:26 ZGP¦ 2017 Kb Sobótka 01:31:16

175 Kupczak Mariusz 00:34:19 5BGN¦ 2015 Si³a Ogra 01:31:17

176 Trojnar Pawe³ 01:31:22 2017 Wataha Sobótka 01:31:22

177 Ca³y Cezary 00:34:25 5BGN¦ 2014 Pro-Run Wroc³aw 01:31:33

178 Stermach Ireneusz 00:40:55 S10 2014 ? 01:31:39

179 Szwedowski Dominik 02:16:51 21GP¦ 2016 Si³a Ogra 01:31:41

180 Drewnicka-Ogrodnik Joanna 02:16:54 21GP¦ 2015 01:31:43

181 £ê¿niak Aleksander 00:45:00 BN 2016 Kb Sobótka 01:31:48

182 Michalski Adam 01:31:51 2011 WKB Piast Wroc³aw 01:31:51

183 Ca³y Cezary 02:17:08 21GP¦ 2014 Pro-Run Wroc³aw 01:31:53

184 Majewski Piotr 04:11:11 ZGM¦ 2017 Kb Sobótka 01:31:56

185 Nied¼wied¼ Tomasz 01:31:56 2015 ? 01:31:56

186 Shchensna-Radzikovska Halyna 00:41:04 S10 2014 Kb Sobótka 01:31:59

187 Krupa Grzegorz 00:34:37 5BGN¦ 2017 Kb Sobótka 01:32:05

188 Gandziarowski Marek 04:35:48 GM¦ 2018 Wataha Sobótka 01:32:07

189 Wylegalski Piotr 00:41:08 S10 2016 Huzar Bike Academy 01:32:08

190 Ca³y Cezary 00:45:12 BN 2015 Pro-Run Wroc³aw 01:32:12

191 Powalski Kamil 00:45:12 BN 2016 10wpdow 01:32:12

192 Wylegalski Piotr 00:41:10 S10 2013 Kb Sobótka 01:32:13

193 Stroka Robert 04:12:01 ZGM¦ 2017 Si³a Ogra 01:32:14

194 Perkowski Piotr 00:34:42 5BGN¦ 2017 Kb Sobótka 01:32:18

195 Powalski Kamil 01:32:19 2018 10 Wroc³awski Pu³k Dowodzenia 01:32:19

196 Lagner Sebastian 00:41:14 S10 2013 01:32:22

197 Shchensna-Radzikovska Halyna 00:41:15 S10 2013 Kb Sobótka 01:32:24

198 Stroka Robert 01:32:25 2015 Si³a Ograniczenia Trial Team 01:32:25

199 Zimoch Pawe³ 01:32:25 2016 Wataha Sobótka 01:32:25

200 Stankiewicz Antoni 01:32:25 2010 WKB Piast Wroc³aw 01:32:25

201 Ca³y Cezary 00:41:18 S10 2018 #sobasteam 01:32:31

202 Go³êbiewski Jacek 00:41:20 S10 2016 Kb Sobótka 01:32:35

203 Waniszewski Krzysztof 00:45:23 BN 2015 ? 01:32:35

204 Szwedowski Dominik 02:18:11 21GP¦ 2015 ? 01:32:35

205 Gandziarowski Marek 00:41:22 S10 2018 Wataha Sobótka 01:32:40

206 Go³êbiewski Jacek 01:32:43 2015 Kb Sobótka 01:32:43

207 Michalski Adam 01:32:44 2016 Kb Sobótka 01:32:44

208 Kojs £ukasz 02:18:28 21GP¦ 2018 01:32:46

209 Wysocki Rafa³ 02:18:29 21GP¦ 2018 Kb Sobótka 01:32:47

210 Gandziarowski Marek 00:34:53 5BGN¦ 2016 Wataha Sobótka 01:32:47

211 Piecz±tka Tomasz 00:58:44 10GP¦ 2018 01:32:48

212 Kulba Marek 00:45:30 BN 2015 Kb Sobótka 01:32:49

213 Tomaszczak Maciej 00:34:54 5BGN¦ 2015 Kb Sobótka 01:32:50

214 Michalski Adam 00:34:55 5BGN¦ 2012 WKB Piast Wroc³aw 01:32:53

215 Stroka Robert 00:41:29 S10 2015 Si³a Ogra Trial Team 01:32:55

216 Nied¼wied¼ Tomasz 01:32:56 2014 ? 01:32:56

217 Szwedowski Dominik 04:14:00 ZGM¦ 2017 Si³a Orga - Sobótka 01:32:58

218 Szwedowski Dominik 00:41:31 S10 2016 Si³a Ogra 01:33:00

219 Og³y Krystian 01:33:00 2013 Trail Zobten 01:33:00

220 Shchensna-Radzikovska Halyna 00:41:34 S10 2016 Kb Sobótka 01:33:07

221 Szwedowski Dominik 00:45:39 BN 2016 Si³a Ogra 01:33:08

222 Kulba Marek 01:33:11 2015 Kb Sobótka 01:33:11

223 Shchensna-Radzikovska Halyna 00:41:36 S10 2015 Kb Sobótka 01:33:11

224 Go³êbiewski Jacek 00:45:41 BN 2016 Kb Sobótka 01:33:12

225 £ê¿niak Aleksander 00:41:40 S10 2018 Kb Sobótka 01:33:20

226 Placha Jaros³aw 00:45:46 BN 2016 Kb Sobótka 01:33:22

227 Susz Marian 00:45:47 BN 2016 Si³a Ogra 01:33:24

228 Krupa Grzegorz 00:35:08 5BGN¦ 2018 Kb Sobótka 01:33:27

229 Szwedowski Dominik 00:35:08 5BGN¦ 2016 Igloopol Dêbica - Si³a Ogra 01:33:27

230 Ziêba Marek 00:45:50 BN 2017 Si³a Ogra 01:33:30

231 Stroka Robert 00:45:52 BN 2015 Si³a Ogra / Si³a Ogra Trial Team 01:33:34

232 Zub Arkadiusz 04:15:42 ZGM¦ 2018 Kb Sobótka 01:33:35

233 Og³y Krystian 00:35:11 5BGN¦ 2013 Trail Zobten 01:33:35

234 Stankiewicz Antoni 02:19:55 ZGP¦ 2016 Kb Sobótka 01:33:36

235 Dobrowolski Emilian 01:33:37 2010 01:33:37

236 Michalski Adam 00:45:55 BN 2016 Kb Sobótka 01:33:40

237 Uluseven Denis 00:35:13 5BGN¦ 2014 Si³a Ogra Trail Team 01:33:41

238 Gandziarowski Marek 02:20:05 ZGP¦ 2016 Wataha Sobótka 01:33:43

239 Drewnicka-Ogrodnik Joanna 01:33:44 2015 Intenso 01:33:44

240 Trojnar Pawe³ 00:45:58 BN 2016 Wataha Sobótka 01:33:46

241 Majewski Piotr 02:20:08 21GP¦ 2016 Kb Sobótka 01:33:53

242 Michalski Adam 00:46:03 BN 2017 Kb Sobótka 01:33:57

243 Drewnicka-Ogrodnik Joanna 01:33:58 2017 Intenso 01:33:58

244 £ê¿niak Aleksander 02:20:19 21GP¦ 2018 Monk Sandals Team 01:34:01

245 £ê¿niak Aleksander 01:34:08 2017 Kb Sobótka 01:34:08

246 Kaczmarek Norbert 00:35:25 5BGN¦ 2011 Sobótka 01:34:13

247 Szwedowski Dominik 00:46:12 BN 2015 Igloopol Dêbica 01:34:15

248 Kulba Marek 00:42:06 S10 2014 Kb Sobótka 01:34:18

249 Kulba Marek 00:42:06 S10 2013 Kb Sobótka 01:34:18

250 Ca³y Adam 01:34:28 2017 #sobas Team / #sobasteam 01:34:28


P¦-eq - Ekwiwalent czasowy Pó³maratonu ¦lê¿añskiego (parametr porównawczy biegów ¦lê¿añskich)

© Copyright Rados³aw Pucha³a, ostatnia aktualizacja 21.05.2018