Baza Biegaczy ¦lê¿añskich (w oparciu o biegi z Sobótki i Masywu ¦lê¿y)

Wybrano:


P³eæ:
wszyscy
kobiety
mê¿czy¼niOkres:
ostatnie pó³rocze
ostatni rok
od roku 2010Gmina/KB Sobótka:
Gmina + KB Sobótka
KB Sobótka
Gmina SobótkaKategorie wiekowe:
wszystkie
K14-K18M14-M18
K20M20
K25M25
K30M30
K35M35
K40M40
K45M45
K50M50
K55M55
K60M60
M65M70Biegi:
wszystkie biegi ¦lê¿añskie
uliczne
górskie i prze³ajowe
Zimowy Górski Maraton ¦lê¿añski
Zimowy Górski Pó³maraton ¦lê¿añski
Pó³maraton ¦lê¿añski
Bieg Górski na ¦lê¿ê 5 km
Bieg Niez³omnych
Sobótczañska Dziesi±tka
Górski Maraton ¦lê¿añski
Górski Pó³maraton ¦lê¿añski 21 km
Górski Pó³maraton ¦lê¿añski 10 km
Najlepsze wyniki zawodników z Gminy Sobótka i KB Sobótka

od roku 2010

Wszystkie kategorie wiekoweLp Zawodnik Czas netto Bieg Rok Klub Rank [P¦-eq]

1 Demczyszak Mateusz 01:10:17 2018 10 Bkpanc 01:10:17

2 Kupczak Mariusz 03:31:25 ZGM¦ 2018 Kb Sobótka 01:17:23

3 Pucha³a Rados³aw 03:53:46 GM¦ 2017 Kb Sobótka 01:18:05

4 Ogrodnik Maciek 01:57:32 21GP¦ 2016 Mks Mos Wroc³aw 01:18:45

5 Franaszczuk Wojciech 01:57:57 ZGP¦ 2018 Kb Sobótka 01:18:55

6 Og³y Krystian 01:57:49 21GP¦ 2014 Kb Sobótka 01:18:56

7 Perkowski Piotr 01:58:42 ZGP¦ 2018 Monk Sandals Team 01:19:25

8 Piskorz £ukasz 01:20:16 2017 Kb Sobótka 01:20:16

9 Og³y Krystian 02:00:08 21GP¦ 2015 Kb Sobótka 01:20:29

10 Ogrodnik Maciek 00:30:16 5BGN¦ 2017 Olympic Med 01:20:31

11 Ogrodnik Maciek 01:20:36 2018 Triwise Triathlon Club Wroclaw 01:20:36

12 Kupczak Mariusz 04:01:53 GM¦ 2017 Kb Sobótka 01:20:47

13 Pucha³a Rados³aw 01:21:26 2018 Kb Sobótka 01:21:26

14 Ogrodnik Maciek 00:30:39 5BGN¦ 2016 Mks Mos Wroc³aw 01:21:32

15 Kupczak Mariusz 03:43:01 ZGM¦ 2017 Kb Sobótka 01:21:37

16 Kupczak Mariusz 00:40:01 BN 2017 Kb Sobótka 01:21:38

17 Franaszczuk Wojciech 01:21:47 2018 Kb Sobótka 01:21:47

18 Og³y Krystian 00:36:33 S10 2015 Kb Sobótka 01:21:52

19 Pucha³a Rados³aw 00:40:13 BN 2016 Kb Sobótka 01:22:03

20 Pucha³a Rados³aw 00:40:21 BN 2017 Kb Sobótka 01:22:19

21 Kupczak Mariusz 01:22:44 2018 Kb Sobótka 01:22:44

22 Marciniak Adam 00:31:07 5BGN¦ 2010 01:22:46

23 Gandziarowski Marek 00:40:36 BN 2017 Wataha Sobótka 01:22:49

24 Stroka Robert 00:31:10 5BGN¦ 2015 Si³a Ogra Trial Team 01:22:54

25 Ogrodnik Maciek 00:31:15 5BGN¦ 2015 Mks Mos Wroc³aw 01:23:08

26 Og³y Krystian 01:23:15 2015 Kb Sobótka 01:23:15

27 Og³y Krystian 01:23:15 2016 Kb Sobótka 01:23:15

28 Kupczak Mariusz 02:04:22 21GP¦ 2016 Si³a Ogra 01:23:20

29 Cabaj Damian 00:40:56 BN 2016 Kb Sobótka 01:23:30

30 Cabaj Damian 01:23:39 2016 Kb Sobótka 01:23:39

31 Gandziarowski Marek 03:49:06 ZGM¦ 2018 Wataha Sobótka 01:23:51

32 Franaszczuk Wojciech 01:23:52 2017 Kb Sobótka 01:23:52

33 Kupczak Mariusz 01:23:54 2017 Kb Sobótka 01:23:54

34 Trojnar Pawe³ 00:31:34 5BGN¦ 2018 Wataha Sobótka 01:23:58

35 Palichleb Adam 01:24:10 2012 WKB Piast Wroc³aw 01:24:10

36 Cabaj Damian 00:37:41 S10 2016 Kb Sobótka 01:24:25

37 Pucha³a Rados³aw 00:37:43 S10 2015 Kb Sobótka 01:24:29

38 Franaszczuk Wojciech 00:37:43 S10 2015 Kb Sobótka 01:24:29

39 Og³y Krystian 01:24:34 2014 Kb Sobótka 01:24:34

40 Franaszczuk Wojciech 02:06:25 21GP¦ 2014 Kb Sobótka 01:24:42

41 Michalski Adam 01:24:42 2013 Kb Sobótka 01:24:42

42 Pucha³a Rados³aw 01:24:44 2017 Kb Sobótka 01:24:44

43 Franaszczuk Wojciech 02:06:33 21GP¦ 2017 Kb Sobótka 01:24:47

44 £ê¿niak Aleksander 02:06:44 ZGP¦ 2018 Monk Sandals Team 01:24:47

45 Stroka Robert 00:31:53 5BGN¦ 2016 Si³a Ogra 01:24:49

46 Franaszczuk Wojciech 00:31:54 5BGN¦ 2018 Kb Sobótka 01:24:51

47 Nied¼wied¼ Tomasz 03:51:58 ZGM¦ 2016 Si³a Ogra 01:24:54

48 Ogrodnik Maciek 00:31:56 5BGN¦ 2014 Delf Gryfino 01:24:57

49 Michalski Adam 01:24:59 2012 WKB Piast Wroc³aw 01:24:59

50 Nied¼wied¼ Tomasz 02:06:52 21GP¦ 2015 ? 01:25:00

51 Palichleb Adam 00:32:03 5BGN¦ 2011 WKB Piast Wroc³aw 01:25:15

52 Perkowski Piotr 02:07:27 21GP¦ 2017 Kb Sobótka | Monk Sandals 01:25:23

53 Kupczak Mariusz 02:07:46 21GP¦ 2014 Si³a Ogra 01:25:36

54 Franaszczuk Wojciech 01:25:38 2014 Kb Sobótka 01:25:38

55 Franaszczuk Wojciech 00:32:12 5BGN¦ 2015 Kb Sobótka 01:25:39

56 Franaszczuk Wojciech 02:08:14 ZGP¦ 2016 Kb Sobótka 01:25:47

57 Stroka Robert 02:08:25 21GP¦ 2016 Si³a Ogra Trial Team 01:26:02

58 Gandziarowski Marek 03:55:09 ZGM¦ 2017 Wataha Sobótka 01:26:04

59 Franaszczuk Wojciech 01:26:20 2015 Kb Sobótka 01:26:20

60 Shchensna-Radzikovska Halyna 01:26:21 2015 Kb Sobótka 01:26:21

61 Piskorowska Danuta 00:32:28 5BGN¦ 2014 Kb Sobótka 01:26:22

62 Nied¼wied¼ Tomasz 02:09:08 21GP¦ 2016 Si³a Ogra Trial Team 01:26:31

63 Palichleb Adam 01:26:34 2011 01:26:34

64 Kupczak Mariusz 03:56:51 ZGM¦ 2016 Si³a Ogra 01:26:41

65 Shchensna-Radzikovska Halyna 01:26:42 2016 Kb Sobótka 01:26:42

66 Kupczak Mariusz 00:38:53 S10 2015 Si³a Ogra 01:27:06

67 Marciniak Adam 01:27:07 2010 Przezdrowice 01:27:07

68 Trojnar Pawe³ 00:32:50 5BGN¦ 2017 Wataha Sobótka 01:27:20

69 Kupczak Mariusz 00:32:51 5BGN¦ 2018 Kb Sobótka 01:27:23

70 Franaszczuk Wojciech 01:27:24 2016 Kb Sobótka 01:27:24

71 Powalski Kamil 02:10:52 ZGP¦ 2017 10 Wroc³awski Pu³k Dowodzenia 01:27:33

72 Franaszczuk Wojciech 00:32:57 5BGN¦ 2017 Kb Sobótka 01:27:39

73 Gandziarowski Marek 01:27:44 2017 Wataha Sobótka 01:27:44

74 Ziêba Marek 02:11:19 ZGP¦ 2018 Si³a Ogra 01:27:51

75 Franaszczuk Wojciech 00:33:03 5BGN¦ 2013 Kb Sobótka 01:27:55

76 Piskorowska Danuta 01:27:55 2014 Kb Sobótka 01:27:55

77 Kupczak Mariusz 02:11:26 21GP¦ 2015 Si³a Ogra 01:28:04

78 Franaszczuk Wojciech 00:39:19 S10 2014 Kb Sobótka 01:28:04

79 Michalski Adam 01:28:07 2014 Kb Sobótka 01:28:07

80 Franaszczuk Wojciech 00:39:25 S10 2016 Kb Sobótka 01:28:18

81 Kupczak Mariusz 00:39:25 S10 2016 Si³a Ogra 01:28:18

82 Franaszczuk Wojciech 00:33:13 5BGN¦ 2012 Sady ¦lê¿añskie 01:28:21

83 Ziêba Marek 02:12:07 ZGP¦ 2017 Si³a Ogra 01:28:23

84 £ê¿niak Aleksander 02:11:59 21GP¦ 2016 Kb Sobótka 01:28:26

85 £ê¿niak Aleksander 00:43:22 BN 2017 Kb Sobótka 01:28:28

86 Ca³y Cezary 00:39:30 S10 2016 #sobasteam 01:28:29

87 Trojnar Pawe³ 01:28:37 2018 Wataha Sobótka 01:28:37

88 Kupczak Mariusz 00:33:20 5BGN¦ 2017 Kb Sobótka 01:28:40

89 Gandziarowski Marek 01:28:43 2018 Wataha Sobótka 01:28:43

90 Ogrodnik Maciek 02:12:25 21GP¦ 2017 Przemi³ów 01:28:43

91 Ca³y Cezary 01:28:46 2016 Pro-Run Wroc³aw 01:28:46

92 Stermach Ireneusz 00:39:43 S10 2016 ? 01:28:58

93 Franaszczuk Wojciech 02:12:55 21GP¦ 2015 Kb Sobótka 01:29:03

94 £ê¿niak Aleksander 02:12:57 21GP¦ 2017 Kb Sobótka | Monk Sandals 01:29:05

95 Franaszczuk Wojciech 00:43:40 BN 2016 Kb Sobótka 01:29:05

96 Kupczak Mariusz 00:43:40 BN 2015 Si³a Ogra 01:29:05

97 Kupczak Mariusz 00:43:41 BN 2016 Si³a Ogra 01:29:07

98 Krupa Grzegorz 00:43:41 BN 2014 Kb Sobótka 01:29:07

99 Nied¼wied¼ Tomasz 01:29:08 2018 01:29:08

100 Shchensna-Radzikovska Halyna 01:29:12 2014 Kb Sobótka 01:29:12

101 Dobrowolski Emilian 01:29:12 2011 01:29:12

102 Majewski Piotr 01:29:13 2016 Kb Sobótka 01:29:13

103 Franaszczuk Wojciech 00:33:33 5BGN¦ 2014 Kb Sobótka 01:29:15

104 Kupczak Mariusz 00:43:46 BN 2014 Si³a Ogra 01:29:17

105 Michalski Adam 00:43:47 BN 2014 Kb Sobótka 01:29:19

106 Nied¼wied¼ Tomasz 00:43:47 BN 2015 Si³a Ogra 01:29:19

107 Trojnar Pawe³ 02:13:26 21GP¦ 2016 Wataha Sobótka 01:29:24

108 Gandziarowski Marek 00:40:01 S10 2015 Wataha Sobótka 01:29:38

109 Majewski Piotr 00:43:57 BN 2015 Kb Sobótka 01:29:39

110 Krupa Grzegorz 00:33:42 5BGN¦ 2015 Kb Sobótka 01:29:39

111 Majewski Piotr 01:29:44 2017 Kb Sobótka 01:29:44

112 Trojnar Pawe³ 02:14:04 21GP¦ 2017 Wataha Sobótka Klub Biegacza Kp 01:29:49

113 Kulba Marek 00:40:06 S10 2016 Kb Sobótka 01:29:49

114 Kupczak Mariusz 01:29:51 2016 Si³a Ogra 01:29:51

115 Krupa Grzegorz 00:56:53 10GP¦ 2015 Kb Sobótka 01:29:53

116 Ca³y Cezary 00:44:04 BN 2014 Pro-Run Wroc³aw 01:29:54

117 Nied¼wied¼ Tomasz 04:05:38 ZGM¦ 2017 ? 01:29:54

118 Pucha³a Rados³aw 01:29:57 2015 Kb Sobótka 01:29:57

119 Stankiewicz Antoni 01:29:57 2011 WKB Piast Wroc³aw 01:29:57

120 Gandziarowski Marek 04:29:23 GM¦ 2017 Wataha Sobótka 01:29:58

121 Ca³y Cezary 00:40:11 S10 2015 Pro-Run Wroc³aw 01:30:01

122 £oza Adam 01:30:05 2015 Kb Sobótka Juvenia Wroc³aw 01:30:05

123 Franaszczuk Wojciech 00:33:53 5BGN¦ 2011 Sady ¦lê¿añskie 01:30:08

124 Ca³y Cezary 01:30:10 2018 #sobasteam 01:30:10

125 Powalski Kamil 00:44:13 BN 2017 10 Pdow 01:30:12

126 Gandziarowski Marek 00:33:55 5BGN¦ 2017 Wataha Sobótka 01:30:13

127 Nied¼wied¼ Tomasz 02:14:42 21GP¦ 2014 Si³a Ogra 01:30:15

128 Kozak Dawid 00:40:19 S10 2013 Street Workout Sobótka 01:30:19

129 Majewski Piotr 00:40:20 S10 2015 Kb Sobótka 01:30:21

130 Franaszczuk Wojciech 00:33:59 5BGN¦ 2010 ¦lê¿añskie Sady 01:30:24

131 Palichleb Adam 00:34:00 5BGN¦ 2012 WKB Piast Wroc³aw 01:30:26

132 Morawska Marzena 01:30:27 2014 Kb Sobótka 01:30:27

133 Franaszczuk Wojciech 01:30:29 2010 ¦lê¿añskie Sady 01:30:29

134 Szwedowski Dominik 04:07:13 ZGM¦ 2016 Igloopol Dêbica 01:30:29

135 Franaszczuk Wojciech 00:57:17 10GP¦ 2016 Kb Sobótka 01:30:30

136 Kwa¶niewski Hubert 02:15:19 ZGP¦ 2016 Si³a Ogra Trail Team 01:30:32

137 Franaszczuk Wojciech 00:40:25 S10 2013 ? 01:30:32

138 Gandziarowski Marek 00:44:24 BN 2015 Wataha Sobótka 01:30:35

139 Marciniak Adam 00:34:04 5BGN¦ 2012 01:30:37

140 Gandziarowski Marek 02:15:16 21GP¦ 2016 Wataha Sobótka 01:30:38

141 Stroka Robert 00:44:27 BN 2016 Si³a Ogra 01:30:41

142 Gandziarowski Marek 00:34:06 5BGN¦ 2018 Wataha Sobótka 01:30:42

143 Franaszczuk Wojciech 02:15:34 ZGP¦ 2017 Kb Sobótka 01:30:42

144 Krupa Grzegorz 00:34:06 5BGN¦ 2014 Kb Sobótka 01:30:42

145 Gandziarowski Marek 00:40:30 S10 2016 Wataha Sobótka 01:30:43

146 Majewski Piotr 00:40:31 S10 2016 Kb Sobótka 01:30:45

147 Zimoch Pawe³ 04:08:23 ZGM¦ 2016 Wataha Sobótka 01:30:54

148 Majewski Piotr 00:44:34 BN 2016 Kb Sobótka 01:30:55

149 Franaszczuk Wojciech 01:30:55 2013 Kb Sobótka 01:30:55

150 Matysek Dariusz 00:40:36 S10 2013 Kb Sobótka 01:30:57

151 Ca³y Cezary 01:30:59 2014 Pro-Run Wroc³aw 01:30:59

152 Gandziarowski Marek 02:15:48 21GP¦ 2015 Wataha Sobótka 01:30:59

153 Zimoch Pawe³ 02:15:51 21GP¦ 2015 Wataha Sobótka 01:31:01

154 Ca³y Cezary 01:31:02 2015 Pro-Run Wroc³aw 01:31:02

155 £ê¿niak Aleksander 00:40:39 S10 2016 Kb Sobótka 01:31:03

156 Michalski Adam 01:31:05 2010 WKB Piast Wroc³aw 01:31:05

157 Franaszczuk Wojciech 01:31:05 2011 SADY ¦LʯAÑSKIE 01:31:05

158 Powalski Kamil 01:31:06 2017 ? 01:31:06

159 Stroka Robert 01:31:06 2016 Si³a Ogra Trial Team 01:31:06

160 Krupa Grzegorz 00:44:40 BN 2016 Kb Sobótka 01:31:07

161 Krupa Grzegorz 00:44:42 BN 2015 Kb Sobótka 01:31:11

162 Pucha³a Rados³aw 00:34:17 5BGN¦ 2018 Kb Sobótka 01:31:12

163 Michalski Adam 01:31:14 2015 Kb Sobótka 01:31:14

164 £ê¿niak Aleksander 02:16:26 ZGP¦ 2017 Kb Sobótka 01:31:16

165 Kupczak Mariusz 00:34:19 5BGN¦ 2015 Si³a Ogra 01:31:17

166 Trojnar Pawe³ 01:31:22 2017 Wataha Sobótka 01:31:22

167 Ca³y Cezary 00:34:25 5BGN¦ 2014 Pro-Run Wroc³aw 01:31:33

168 Stermach Ireneusz 00:40:55 S10 2014 ? 01:31:39

169 Szwedowski Dominik 02:16:51 21GP¦ 2016 Si³a Ogra 01:31:41

170 Drewnicka-Ogrodnik Joanna 02:16:54 21GP¦ 2015 01:31:43

171 £ê¿niak Aleksander 00:45:00 BN 2016 Kb Sobótka 01:31:48

172 Michalski Adam 01:31:51 2011 WKB Piast Wroc³aw 01:31:51

173 Ca³y Cezary 02:17:08 21GP¦ 2014 Pro-Run Wroc³aw 01:31:53

174 Majewski Piotr 04:11:11 ZGM¦ 2017 Kb Sobótka 01:31:56

175 Nied¼wied¼ Tomasz 01:31:56 2015 ? 01:31:56

176 Shchensna-Radzikovska Halyna 00:41:04 S10 2014 Kb Sobótka 01:31:59

177 Krupa Grzegorz 00:34:37 5BGN¦ 2017 Kb Sobótka 01:32:05

178 Wylegalski Piotr 00:41:08 S10 2016 Huzar Bike Academy 01:32:08

179 Ca³y Cezary 00:45:12 BN 2015 Pro-Run Wroc³aw 01:32:12

180 Powalski Kamil 00:45:12 BN 2016 10wpdow 01:32:12

181 Wylegalski Piotr 00:41:10 S10 2013 Kb Sobótka 01:32:13

182 Stroka Robert 04:12:01 ZGM¦ 2017 Si³a Ogra 01:32:14

183 Perkowski Piotr 00:34:42 5BGN¦ 2017 Kb Sobótka 01:32:18

184 Powalski Kamil 01:32:19 2018 10 Wroc³awski Pu³k Dowodzenia 01:32:19

185 Lagner Sebastian 00:41:14 S10 2013 01:32:22

186 Shchensna-Radzikovska Halyna 00:41:15 S10 2013 Kb Sobótka 01:32:24

187 Stroka Robert 01:32:25 2015 Si³a Ograniczenia Trial Team 01:32:25

188 Zimoch Pawe³ 01:32:25 2016 Wataha Sobótka 01:32:25

189 Stankiewicz Antoni 01:32:25 2010 WKB Piast Wroc³aw 01:32:25

190 Go³êbiewski Jacek 00:41:20 S10 2016 Kb Sobótka 01:32:35

191 Waniszewski Krzysztof 00:45:23 BN 2015 ? 01:32:35

192 Szwedowski Dominik 02:18:11 21GP¦ 2015 ? 01:32:35

193 Go³êbiewski Jacek 01:32:43 2015 Kb Sobótka 01:32:43

194 Michalski Adam 01:32:44 2016 Kb Sobótka 01:32:44

195 Gandziarowski Marek 00:34:53 5BGN¦ 2016 Wataha Sobótka 01:32:47

196 Kulba Marek 00:45:30 BN 2015 Kb Sobótka 01:32:49

197 Tomaszczak Maciej 00:34:54 5BGN¦ 2015 Kb Sobótka 01:32:50

198 Michalski Adam 00:34:55 5BGN¦ 2012 WKB Piast Wroc³aw 01:32:53

199 Stroka Robert 00:41:29 S10 2015 Si³a Ogra Trial Team 01:32:55

200 Nied¼wied¼ Tomasz 01:32:56 2014 ? 01:32:56

201 Szwedowski Dominik 04:14:00 ZGM¦ 2017 Si³a Orga - Sobótka 01:32:58

202 Szwedowski Dominik 00:41:31 S10 2016 Si³a Ogra 01:33:00

203 Og³y Krystian 01:33:00 2013 Trail Zobten 01:33:00

204 Shchensna-Radzikovska Halyna 00:41:34 S10 2016 Kb Sobótka 01:33:07

205 Szwedowski Dominik 00:45:39 BN 2016 Si³a Ogra 01:33:08

206 Kulba Marek 01:33:11 2015 Kb Sobótka 01:33:11

207 Shchensna-Radzikovska Halyna 00:41:36 S10 2015 Kb Sobótka 01:33:11

208 Go³êbiewski Jacek 00:45:41 BN 2016 Kb Sobótka 01:33:12

209 Placha Jaros³aw 00:45:46 BN 2016 Kb Sobótka 01:33:22

210 Susz Marian 00:45:47 BN 2016 Si³a Ogra 01:33:24

211 Krupa Grzegorz 00:35:08 5BGN¦ 2018 Kb Sobótka 01:33:27

212 Szwedowski Dominik 00:35:08 5BGN¦ 2016 Igloopol Dêbica - Si³a Ogra 01:33:27

213 Ziêba Marek 00:45:50 BN 2017 Si³a Ogra 01:33:30

214 Stroka Robert 00:45:52 BN 2015 Si³a Ogra / Si³a Ogra Trial Team 01:33:34

215 Zub Arkadiusz 04:15:42 ZGM¦ 2018 Kb Sobótka 01:33:35

216 Og³y Krystian 00:35:11 5BGN¦ 2013 Trail Zobten 01:33:35

217 Stankiewicz Antoni 02:19:55 ZGP¦ 2016 Kb Sobótka 01:33:36

218 Dobrowolski Emilian 01:33:37 2010 01:33:37

219 Michalski Adam 00:45:55 BN 2016 Kb Sobótka 01:33:40

220 Uluseven Denis 00:35:13 5BGN¦ 2014 Si³a Ogra Trail Team 01:33:41

221 Gandziarowski Marek 02:20:05 ZGP¦ 2016 Wataha Sobótka 01:33:43

222 Drewnicka-Ogrodnik Joanna 01:33:44 2015 Intenso 01:33:44

223 Trojnar Pawe³ 00:45:58 BN 2016 Wataha Sobótka 01:33:46

224 Majewski Piotr 02:20:08 21GP¦ 2016 Kb Sobótka 01:33:53

225 Michalski Adam 00:46:03 BN 2017 Kb Sobótka 01:33:57

226 Drewnicka-Ogrodnik Joanna 01:33:58 2017 Intenso 01:33:58

227 £ê¿niak Aleksander 01:34:08 2017 Kb Sobótka 01:34:08

228 Kaczmarek Norbert 00:35:25 5BGN¦ 2011 Sobótka 01:34:13

229 Szwedowski Dominik 00:46:12 BN 2015 Igloopol Dêbica 01:34:15

230 Kulba Marek 00:42:06 S10 2014 Kb Sobótka 01:34:18

231 Kulba Marek 00:42:06 S10 2013 Kb Sobótka 01:34:18

232 Susz Marian 00:35:31 5BGN¦ 2016 Si³a Ogra 01:34:28

233 Ca³y Adam 01:34:28 2017 #sobas Team / #sobasteam 01:34:28

234 Go³êbiewski Jacek 01:34:29 2014 Kb Sobótka 01:34:29

235 Waczyñski Marek 01:34:29 2013 Kb Sobótka 01:34:29

236 Terlecki Jaros³aw 01:34:29 2014 Kb Sobótka 01:34:29

237 Kupiñski Cezary 00:46:20 BN 2015 Si³a Ogra 01:34:31

238 Kulba Marek 00:46:20 BN 2014 Kb Sobótka 01:34:31

239 Shchensna-Radzikovska Halyna 01:34:32 2013 Kb Sobótka 01:34:32

240 Stankiewicz Antoni 01:34:33 2012 WKB Piast Wroc³aw 01:34:33

241 Waczyñski Marek 00:42:13 S10 2013 Kb Sobótka 01:34:34

242 Kwasniewski Hubert 00:35:34 5BGN¦ 2014 Si³a Ogra Trail Team 01:34:36

243 Niedwied¼ Tomasz 00:35:34 5BGN¦ 2018 Si³a Ogra 01:34:36

244 Placha Jaros³aw 02:21:13 21GP¦ 2016 Kb Sobótka 01:34:37

245 Podeszwa Tomasz 01:34:38 2014 ? 01:34:38

246 Szwedowski Dominik 01:34:43 2017 Si³a Ogra Sobótka 01:34:43

247 Stankiewicz Antoni 02:21:24 21GP¦ 2014 Kb Sobótka 01:34:44

248 Felu¶ Krzysztof 00:42:18 S10 2013 01:34:45

249 £ê¿niak Aleksander 00:35:38 5BGN¦ 2018 Monk Sandals Team 01:34:47

250 Ca³y Adam 01:34:47 2018 #sobasteam 01:34:47


P¦-eq - Ekwiwalent czasowy Pó³maratonu ¦lê¿añskiego (parametr porównawczy biegów ¦lê¿añskich)

© Copyright Rados³aw Pucha³a, ostatnia aktualizacja 21.05.2018