Baza Biegaczy ¦lê¿añskich (w oparciu o biegi z Sobótki i Masywu ¦lê¿y)

Wybrano:


P³eæ:
wszyscy
kobiety
mê¿czy¼niOkres:
ostatnie pó³rocze
ostatni rok
od roku 2011Gmina/KB Sobótka:
Gmina + KB Sobótka
KB Sobótka
Gmina SobótkaKategorie wiekowe:
wszystkie
K14-K18M14-M18
K20M20
K25M25
K30M30
K35M35
K40M40
K45M45
K50M50
K55M55
K60M60
M65M70Biegi:
wszystkie biegi ¦lê¿añskie
uliczne
górskie i prze³ajowe
Zimowy Górski Maraton ¦lê¿añski
Zimowy Górski Pó³maraton ¦lê¿añski
Pó³maraton ¦lê¿añski
Bieg Górski na ¦lê¿ê 5k
Bieg Niez³omnych
Sobótczañska Dziesi±tka
Górski Maraton ¦lê¿añski
Górski Pó³maraton ¦lê¿añski 21k
Górski Pó³maraton ¦lê¿añski 10k
Najlepsze wyniki zawodników z Gminy Sobótka i KB Sobótka

od roku 2011

Wszystkie kategorie wiekoweLp Zawodnik Czas netto Bieg Rok Klub Rank [P¦-eq]

1 Kupczak Mariusz 03:31:25 ZGM¦ 2018 Kb Sobótka 01:16:45

2 Franaszczuk Wojciech 01:57:57 ZGP¦ 2018 Kb Sobótka 01:17:51

3 Pucha³a Rados³aw 03:53:46 GM¦ 2017 Kb Sobótka 01:18:05

4 Perkowski Piotr 01:58:42 ZGP¦ 2018 Monk Sandals Team 01:18:21

5 Ogrodnik Maciek 01:57:32 21GP¦ 2016 Mks Mos Wroc³aw 01:18:45

6 Og³y Krystian 01:57:49 21GP¦ 2014 Kb Sobótka 01:18:56

7 Piskorz £ukasz 01:20:16 2017 Kb Sobótka 01:20:16

8 Og³y Krystian 02:00:08 21GP¦ 2015 Kb Sobótka 01:20:29

9 Ogrodnik Maciek 00:30:16 5BGN¦ 2017 Olympic Med 01:20:31

10 Kupczak Mariusz 04:01:53 GM¦ 2017 Kb Sobótka 01:20:47

11 Kupczak Mariusz 03:43:01 ZGM¦ 2017 Kb Sobótka 01:20:57

12 Ogrodnik Maciek 00:30:39 5BGN¦ 2016 Mks Mos Wroc³aw 01:21:32

13 Kupczak Mariusz 00:40:01 BN 2017 Kb Sobótka 01:21:38

14 Og³y Krystian 00:36:33 S10 2015 Kb Sobótka 01:21:52

15 Pucha³a Rados³aw 00:40:13 BN 2016 Kb Sobótka 01:22:03

16 Pucha³a Rados³aw 00:40:21 BN 2017 Kb Sobótka 01:22:19

17 Gandziarowski Marek 00:40:36 BN 2017 Wataha Sobótka 01:22:49

18 Stroka Robert 00:31:10 5BGN¦ 2015 Si³a Ogra Trial Team 01:22:54

19 Ogrodnik Maciek 00:31:15 5BGN¦ 2015 Mks Mos Wroc³aw 01:23:08

20 Gandziarowski Marek 03:49:06 ZGM¦ 2018 Wataha Sobótka 01:23:10

21 Og³y Krystian 01:23:15 2015 Kb Sobótka 01:23:15

22 Og³y Krystian 01:23:15 2016 Kb Sobótka 01:23:15

23 Kupczak Mariusz 02:04:22 21GP¦ 2016 Si³a Ogra 01:23:20

24 Cabaj Damian 00:40:56 BN 2016 Kb Sobótka 01:23:30

25 Cabaj Damian 01:23:39 2016 Kb Sobótka 01:23:39

26 £ê¿niak Aleksander 02:06:44 ZGP¦ 2018 Monk Sandals Team 01:23:39

27 Franaszczuk Wojciech 01:23:52 2017 Kb Sobótka 01:23:52

28 Kupczak Mariusz 01:23:54 2017 Kb Sobótka 01:23:54

29 Palichleb Adam 01:24:10 2012 WKB Piast Wroc³aw 01:24:10

30 Nied¼wied¼ Tomasz 03:51:58 ZGM¦ 2016 Si³a Ogra 01:24:12

31 Cabaj Damian 00:37:41 S10 2016 Kb Sobótka 01:24:25

32 Pucha³a Rados³aw 00:37:43 S10 2015 Kb Sobótka 01:24:29

33 Franaszczuk Wojciech 00:37:43 S10 2015 Kb Sobótka 01:24:29

34 Og³y Krystian 01:24:34 2014 Kb Sobótka 01:24:34

35 Franaszczuk Wojciech 02:08:14 ZGP¦ 2016 Kb Sobótka 01:24:38

36 Franaszczuk Wojciech 02:06:25 21GP¦ 2014 Kb Sobótka 01:24:42

37 Michalski Adam 01:24:42 2013 Kb Sobótka 01:24:42

38 Pucha³a Rados³aw 01:24:44 2017 Kb Sobótka 01:24:44

39 Franaszczuk Wojciech 02:06:33 21GP¦ 2017 Kb Sobótka 01:24:47

40 Stroka Robert 00:31:53 5BGN¦ 2016 Si³a Ogra 01:24:49

41 Ogrodnik Maciek 00:31:56 5BGN¦ 2014 Delf Gryfino 01:24:57

42 Michalski Adam 01:24:59 2012 WKB PIAST WROC£AW 01:24:59

43 Nied¼wied¼ Tomasz 02:06:52 21GP¦ 2015 ? 01:25:00

44 Palichleb Adam 00:32:03 5BGN¦ 2011 WKB Piast Wroc³aw 01:25:15

45 Gandziarowski Marek 03:55:09 ZGM¦ 2017 Wataha Sobótka 01:25:22

46 Perkowski Piotr 02:07:27 21GP¦ 2017 Kb Sobótka | Monk Sandals 01:25:23

47 Kupczak Mariusz 02:07:46 21GP¦ 2014 Si³a Ogra 01:25:36

48 Franaszczuk Wojciech 01:25:38 2014 Kb Sobótka 01:25:38

49 Franaszczuk Wojciech 00:32:12 5BGN¦ 2015 Kb Sobótka 01:25:39

50 Kupczak Mariusz 03:56:51 ZGM¦ 2016 Si³a Ogra 01:25:59

51 Stroka Robert 02:08:25 21GP¦ 2016 Si³a Ogra Trial Team 01:26:02

52 Franaszczuk Wojciech 01:26:20 2015 Kb Sobótka 01:26:20

53 Shchensna-Radzikovska Halyna 01:26:21 2015 Kb Sobótka 01:26:21

54 Piskorowska Danuta 00:32:28 5BGN¦ 2014 Kb Sobótka 01:26:22

55 Powalski Kamil 02:10:52 ZGP¦ 2017 10 Wroc³awski Pu³k Dowodzenia 01:26:22

56 Nied¼wied¼ Tomasz 02:09:08 21GP¦ 2016 Si³a Ogra Trial Team 01:26:31

57 Palichleb Adam 01:26:34 2011 01:26:34

58 Ziêba Marek 02:11:19 ZGP¦ 2018 Si³a Ogra 01:26:40

59 Shchensna-Radzikovska Halyna 01:26:42 2016 Kb Sobótka 01:26:42

60 Kupczak Mariusz 00:38:53 S10 2015 Si³a Ogra 01:27:06

61 Ziêba Marek 02:12:07 ZGP¦ 2017 Si³a Ogra 01:27:12

62 Trojnar Pawe³ 00:32:50 5BGN¦ 2017 Wataha Sobótka 01:27:20

63 Franaszczuk Wojciech 01:27:24 2016 Kb Sobótka 01:27:24

64 Franaszczuk Wojciech 00:32:57 5BGN¦ 2017 Kb Sobótka 01:27:39

65 Gandziarowski Marek 01:27:44 2017 Wataha Sobótka 01:27:44

66 Franaszczuk Wojciech 00:33:03 5BGN¦ 2013 Kb Sobótka 01:27:55

67 Piskorowska Danuta 01:27:55 2014 Kb Sobótka 01:27:55

68 Kupczak Mariusz 02:11:26 21GP¦ 2015 Si³a Ogra 01:28:04

69 Franaszczuk Wojciech 00:39:19 S10 2014 Kb Sobótka 01:28:04

70 Michalski Adam 01:28:07 2014 Kb Sobótka 01:28:07

71 Franaszczuk Wojciech 00:39:25 S10 2016 Kb Sobótka 01:28:18

72 Kupczak Mariusz 00:39:25 S10 2016 Si³a Ogra 01:28:18

73 Franaszczuk Wojciech 00:33:13 5BGN¦ 2012 Sady ¦lê¿añskie 01:28:21

74 £ê¿niak Aleksander 02:11:59 21GP¦ 2016 Kb Sobótka 01:28:26

75 £ê¿niak Aleksander 00:43:22 BN 2017 Kb Sobótka 01:28:28

76 Ca³y Cezary 00:39:30 S10 2016 #sobasteam 01:28:29

77 Kupczak Mariusz 00:33:20 5BGN¦ 2017 Kb Sobótka 01:28:40

78 Ogrodnik Maciek 02:12:25 21GP¦ 2017 Przemi³ów 01:28:43

79 Ca³y Cezary 01:28:46 2016 Pro-run Wroc³aw 01:28:46

80 Stermach Ireneusz 00:39:43 S10 2016 ? 01:28:58

81 Franaszczuk Wojciech 02:12:55 21GP¦ 2015 Kb Sobótka 01:29:03

82 Franaszczuk Wojciech 00:43:40 BN 2016 Kb Sobótka 01:29:05

83 £ê¿niak Aleksander 02:12:57 21GP¦ 2017 Kb Sobótka | Monk Sandals 01:29:05

84 Kupczak Mariusz 00:43:40 BN 2015 Si³a Ogra 01:29:05

85 Krupa Grzegorz 00:43:41 BN 2014 Kb Sobótka 01:29:07

86 Kupczak Mariusz 00:43:41 BN 2016 Si³a Ogra 01:29:07

87 Nied¼wied¼ Tomasz 04:05:38 ZGM¦ 2017 ? 01:29:10

88 Shchensna-Radzikovska Halyna 01:29:12 2014 Kb Sobótka 01:29:12

89 Dobrowolski Emilian 01:29:12 2011 01:29:12

90 Majewski Piotr 01:29:13 2016 Kb Sobótka 01:29:13

91 Franaszczuk Wojciech 00:33:33 5BGN¦ 2014 Kb Sobótka 01:29:15

92 Kupczak Mariusz 00:43:46 BN 2014 Si³a Ogra 01:29:17

93 Kwa¶niewski Hubert 02:15:19 ZGP¦ 2016 Si³a Ogra Trail Team 01:29:19

94 Nied¼wied¼ Tomasz 00:43:47 BN 2015 Si³a Ogra 01:29:19

95 Michalski Adam 00:43:47 BN 2014 Kb Sobótka 01:29:19

96 Trojnar Pawe³ 02:13:26 21GP¦ 2016 Wataha Sobótka 01:29:24

97 Franaszczuk Wojciech 02:15:34 ZGP¦ 2017 Kb Sobótka 01:29:28

98 Gandziarowski Marek 00:40:01 S10 2015 Wataha Sobótka 01:29:38

99 Majewski Piotr 00:43:57 BN 2015 Kb Sobótka 01:29:39

100 Krupa Grzegorz 00:33:42 5BGN¦ 2015 Kb Sobótka 01:29:39

101 Majewski Piotr 01:29:44 2017 Kb Sobótka 01:29:44

102 Szwedowski Dominik 04:07:13 ZGM¦ 2016 Igloopol Dêbica 01:29:44

103 Trojnar Pawe³ 02:14:04 21GP¦ 2017 Wataha Sobótka Klub Biegacza Kp 01:29:49

104 Kulba Marek 00:40:06 S10 2016 Kb Sobótka 01:29:49

105 Kupczak Mariusz 01:29:51 2016 Si³a Ogra 01:29:51

106 Krupa Grzegorz 00:56:53 10GP¦ 2015 Kb Sobótka 01:29:53

107 Ca³y Cezary 00:44:04 BN 2014 Pro-run Wroc³aw 01:29:54

108 Pucha³a Rados³aw 01:29:57 2015 Kb Sobótka 01:29:57

109 Stankiewicz Antoni 01:29:57 2011 WKB PIAST WROC£AW 01:29:57

110 Gandziarowski Marek 04:29:23 GM¦ 2017 Wataha Sobótka 01:29:58

111 Ca³y Cezary 00:40:11 S10 2015 Pro-run Wroc³aw 01:30:01

112 £ê¿niak Aleksander 02:16:26 ZGP¦ 2017 Kb Sobótka 01:30:03

113 £oza Adam 01:30:05 2015 Kb Sobótka Juvenia Wroc³aw 01:30:05

114 Franaszczuk Wojciech 00:33:53 5BGN¦ 2011 Sady ¦lê¿añskie 01:30:08

115 Zimoch Pawe³ 04:08:23 ZGM¦ 2016 Wataha Sobótka 01:30:10

116 Powalski Kamil 00:44:13 BN 2017 10 Pdow 01:30:12

117 Gandziarowski Marek 00:33:55 5BGN¦ 2017 Wataha Sobótka 01:30:13

118 Nied¼wied¼ Tomasz 02:14:42 21GP¦ 2014 Si³a Ogra 01:30:15

119 Kozak Dawid 00:40:19 S10 2013 Street Workout Sobótka 01:30:19

120 Majewski Piotr 00:40:20 S10 2015 Kb Sobótka 01:30:21

121 Palichleb Adam 00:34:00 5BGN¦ 2012 WKB PIAST WROC£AW 01:30:26

122 Morawska Marzena 01:30:27 2014 Kb Sobótka 01:30:27

123 Franaszczuk Wojciech 00:57:17 10GP¦ 2016 Kb Sobótka 01:30:30

124 Franaszczuk Wojciech 00:40:25 S10 2013 ? 01:30:32

125 Gandziarowski Marek 00:44:24 BN 2015 Wataha Sobótka 01:30:35

126 Marciniak Adam 00:34:04 5BGN¦ 2012 01:30:37

127 Gandziarowski Marek 02:15:16 21GP¦ 2016 Wataha Sobótka 01:30:38

128 Stroka Robert 00:44:27 BN 2016 Si³a Ogra 01:30:41

129 Krupa Grzegorz 00:34:06 5BGN¦ 2014 Kb Sobótka 01:30:42

130 Gandziarowski Marek 00:40:30 S10 2016 Wataha Sobótka 01:30:43

131 Majewski Piotr 00:40:31 S10 2016 Kb Sobótka 01:30:45

132 Majewski Piotr 00:44:34 BN 2016 Kb Sobótka 01:30:55

133 Franaszczuk Wojciech 01:30:55 2013 Kb Sobótka 01:30:55

134 Matysek Dariusz 00:40:36 S10 2013 Kb Sobótka 01:30:57

135 Ca³y Cezary 01:30:59 2014 Pro-run Wroc³aw 01:30:59

136 Gandziarowski Marek 02:15:48 21GP¦ 2015 Wataha Sobótka 01:30:59

137 Zimoch Pawe³ 02:15:51 21GP¦ 2015 Wataha Sobótka 01:31:01

138 Ca³y Cezary 01:31:02 2015 Pro-run Wroc³aw 01:31:02

139 £ê¿niak Aleksander 00:40:39 S10 2016 Kb Sobótka 01:31:03

140 Franaszczuk Wojciech 01:31:05 2011 SADY ¦LʯAÑSKIE 01:31:05

141 Powalski Kamil 01:31:06 2017 ? 01:31:06

142 Stroka Robert 01:31:06 2016 Si³a Ogra Trial Team 01:31:06

143 Krupa Grzegorz 00:44:40 BN 2016 Kb Sobótka 01:31:07

144 Majewski Piotr 04:11:11 ZGM¦ 2017 Kb Sobótka 01:31:11

145 Krupa Grzegorz 00:44:42 BN 2015 Kb Sobótka 01:31:11

146 Michalski Adam 01:31:14 2015 Kb Sobótka 01:31:14

147 Kupczak Mariusz 00:34:19 5BGN¦ 2015 Si³a Ogra 01:31:17

148 Trojnar Pawe³ 01:31:22 2017 Wataha Sobótka 01:31:22

149 Stroka Robert 04:12:01 ZGM¦ 2017 Si³a Ogra 01:31:29

150 Ca³y Cezary 00:34:25 5BGN¦ 2014 Pro-run Wroc³aw 01:31:33

151 Stermach Ireneusz 00:40:55 S10 2014 ? 01:31:39

152 Szwedowski Dominik 02:16:51 21GP¦ 2016 Si³a Ogra 01:31:41

153 Drewnicka-Ogrodnik Joanna 02:16:54 21GP¦ 2015 01:31:43

154 £ê¿niak Aleksander 00:45:00 BN 2016 Kb Sobótka 01:31:48

155 Michalski Adam 01:31:51 2011 WKB PIAST WROC£AW 01:31:51

156 Ca³y Cezary 02:17:08 21GP¦ 2014 Pro-run Wroc³aw 01:31:53

157 Nied¼wied¼ Tomasz 01:31:56 2015 ? 01:31:56

158 Shchensna-Radzikovska Halyna 00:41:04 S10 2014 Kb Sobótka 01:31:59

159 Krupa Grzegorz 00:34:37 5BGN¦ 2017 Kb Sobótka 01:32:05

160 Wylegalski Piotr 00:41:08 S10 2016 Huzar Bike Academy 01:32:08

161 Powalski Kamil 00:45:12 BN 2016 10wpdow 01:32:12

162 Szwedowski Dominik 04:14:00 ZGM¦ 2017 Si³a Orga - Sobótka 01:32:12

163 Ca³y Cezary 00:45:12 BN 2015 Pro-run Wroc³aw 01:32:12

164 Wylegalski Piotr 00:41:10 S10 2013 Kb Sobótka 01:32:13

165 Perkowski Piotr 00:34:42 5BGN¦ 2017 Kb Sobótka 01:32:18

166 Stankiewicz Antoni 02:19:55 ZGP¦ 2016 Kb Sobótka 01:32:21

167 Lagner Sebastian 00:41:14 S10 2013 01:32:22

168 Shchensna-Radzikovska Halyna 00:41:15 S10 2013 Kb Sobótka 01:32:24

169 Stroka Robert 01:32:25 2015 Si³a Ograniczenia Trial Team 01:32:25

170 Zimoch Pawe³ 01:32:25 2016 Wataha Sobótka 01:32:25

171 Gandziarowski Marek 02:20:05 ZGP¦ 2016 Wataha Sobótka 01:32:27

172 Go³êbiewski Jacek 00:41:20 S10 2016 Kb Sobótka 01:32:35

173 Waniszewski Krzysztof 00:45:23 BN 2015 ? 01:32:35

174 Szwedowski Dominik 02:18:11 21GP¦ 2015 ? 01:32:35

175 Go³êbiewski Jacek 01:32:43 2015 Kb Sobótka 01:32:43

176 Michalski Adam 01:32:44 2016 Kb Sobótka 01:32:44

177 Gandziarowski Marek 00:34:53 5BGN¦ 2016 Wataha Sobótka 01:32:47

178 Zub Arkadiusz 04:15:42 ZGM¦ 2018 Kb Sobótka 01:32:49

179 Kulba Marek 00:45:30 BN 2015 Kb Sobótka 01:32:49

180 Tomaszczak Maciej 00:34:54 5BGN¦ 2015 Kb Sobótka 01:32:50

181 Michalski Adam 00:34:55 5BGN¦ 2012 WKB PIAST WROC£AW 01:32:53

182 Stroka Robert 00:41:29 S10 2015 Si³a Ogra Trial Team 01:32:55

183 Nied¼wied¼ Tomasz 01:32:56 2014 ? 01:32:56

184 Og³y Krystian 01:33:00 2013 TRAIL ZOBTEN 01:33:00

185 Szwedowski Dominik 00:41:31 S10 2016 Si³a Ogra 01:33:00

186 Shchensna-Radzikovska Halyna 00:41:34 S10 2016 Kb Sobótka 01:33:07

187 Szwedowski Dominik 00:45:39 BN 2016 Si³a Ogra 01:33:08

188 Majewski Piotr 04:16:35 ZGM¦ 2016 Kb Sobótka 01:33:08

189 Shchensna-Radzikovska Halyna 00:41:36 S10 2015 Kb Sobótka 01:33:11

190 Kulba Marek 01:33:11 2015 Kb Sobótka 01:33:11

191 Go³êbiewski Jacek 00:45:41 BN 2016 Kb Sobótka 01:33:12

192 Placha Jaros³aw 00:45:46 BN 2016 Kb Sobótka 01:33:22

193 Susz Marian 00:45:47 BN 2016 Si³a Ogra 01:33:24

194 Szwedowski Dominik 00:35:08 5BGN¦ 2016 Igloopol Dêbica - Si³a Ogra 01:33:27

195 Ziêba Marek 00:45:50 BN 2017 Si³a Ogra 01:33:30

196 Stroka Robert 00:45:52 BN 2015 Si³a Ogra / Si³a Ogra Trial Team 01:33:34

197 Og³y Krystian 00:35:11 5BGN¦ 2013 TRAIL ZOBTEN 01:33:35

198 Michalski Adam 00:45:55 BN 2016 Kb Sobótka 01:33:40

199 Uluseven Denis 00:35:13 5BGN¦ 2014 Si³a Ogra Trail Team 01:33:41

200 Drewnicka-Ogrodnik Joanna 01:33:44 2015 Intenso 01:33:44

201 Trojnar Pawe³ 00:45:58 BN 2016 Wataha Sobótka 01:33:46

202 Majewski Piotr 02:20:08 21GP¦ 2016 Kb Sobótka 01:33:53

203 Michalski Adam 00:46:03 BN 2017 Kb Sobótka 01:33:57

204 Drewnicka-Ogrodnik Joanna 01:33:58 2017 Intenso 01:33:58

205 £ê¿niak Aleksander 01:34:08 2017 Kb Sobótka 01:34:08

206 Kaczmarek Norbert 00:35:25 5BGN¦ 2011 Sobótka 01:34:13

207 Szwedowski Dominik 00:46:12 BN 2015 Igloopol Dêbica 01:34:15

208 Kulba Marek 00:42:06 S10 2013 Kb Sobótka 01:34:18

209 Baszak Tomasz 04:19:47 ZGM¦ 2016 Si³a Ogra Trial Team 01:34:18

210 Kulba Marek 00:42:06 S10 2014 Kb Sobótka 01:34:18

211 Ca³y Adam 01:34:28 2017 #sobas Team / #sobasteam 01:34:28

212 Susz Marian 00:35:31 5BGN¦ 2016 Si³a Ogra 01:34:28

213 Terlecki Jaros³aw 01:34:29 2014 Kb Sobótka 01:34:29

214 Go³êbiewski Jacek 01:34:29 2014 Kb Sobótka 01:34:29

215 Waczyñski Marek 01:34:29 2013 Kb Sobótka 01:34:29

216 Kupiñski Cezary 00:46:20 BN 2015 Si³a Ogra 01:34:31

217 Kulba Marek 00:46:20 BN 2014 Kb Sobótka 01:34:31

218 Shchensna-Radzikovska Halyna 01:34:32 2013 Kb Sobótka 01:34:32

219 Stankiewicz Antoni 01:34:33 2012 WKB PIAST WROC£AW 01:34:33

220 Waczyñski Marek 00:42:13 S10 2013 Kb Sobótka 01:34:34

221 Kwasniewski Hubert 00:35:34 5BGN¦ 2014 Si³a Ogra Trail Team 01:34:36

222 Placha Jaros³aw 02:21:13 21GP¦ 2016 Kb Sobótka 01:34:37

223 Podeszwa Tomasz 01:34:38 2014 ? 01:34:38

224 Szwedowski Dominik 01:34:43 2017 Si³a Ogra Sobótka 01:34:43

225 Stankiewicz Antoni 02:21:24 21GP¦ 2014 Kb Sobótka 01:34:44

226 £ê¿niak Aleksander 04:20:58 ZGM¦ 2016 Monk Sandals 01:34:44

227 Felu¶ Krzysztof 00:42:18 S10 2013 01:34:45

228 Neubert Matthias 02:23:42 ZGP¦ 2018 01:34:51

229 Uluseven Denis 00:35:40 5BGN¦ 2016 Si³a Ogra 01:34:52

230 Susz Marian 00:42:22 S10 2016 Nadle¶nictwo Miêkinia 01:34:54

231 Ca³y Adam 00:46:32 BN 2015 Pro-run Wroc³aw 01:34:56

232 Kozak Dawid 00:35:42 5BGN¦ 2014 Street Workout Sobótka 01:34:58

233 Ca³y Adam 00:35:42 5BGN¦ 2017 #sobasteam 01:34:58

234 Placha Jaros³aw 00:42:24 S10 2016 Kb Sobótka 01:34:59

235 Kupczak Mariusz 01:35:00 2014 ? 01:35:00

236 Kozak Dawid 00:35:43 5BGN¦ 2013 MAJAMI TEAM Sobótka 01:35:00

237 Powalski Kamil 00:35:44 5BGN¦ 2017 10 Wroc³awski Pu³k Dowodzenia 01:35:03

238 Szwedowski Dominik 00:42:26 S10 2015 Igloopol Dêbica 01:35:03

239 Stankiewicz Antoni 00:35:44 5BGN¦ 2011 WKB Piast Wroc³aw 01:35:03

240 Markiewicz Kamil 00:42:27 S10 2016 ? 01:35:05

241 Krupa Grzegorz 01:35:08 2014 Kb Sobótka 01:35:08

242 Morawska Marzena 02:22:07 21GP¦ 2014 Kb Sobótka 01:35:13

243 Kupczak Mariusz 00:42:31 S10 2014 Si³a Ogra Trail Team 01:35:14

244 Ca³y Cezary 00:46:41 BN 2016 #sobasteam 01:35:14

245 Kulba Marek 01:35:14 2016 Kb Sobótka 01:35:14

246 Placha Jaros³aw 00:46:43 BN 2017 Kb Sobótka 01:35:18

247 Szychowiak Marcin 00:42:33 S10 2015 Kb Sobótka 01:35:19

248 Stankiewicz Antoni 00:46:44 BN 2016 Kb Sobótka 01:35:20

249 Kubler Piotr 00:42:34 S10 2015 Rejent On The Run 01:35:21

250 Krupa Grzegorz 01:35:23 2016 Kb Sobótka 01:35:23


P¦-eq - Ekwiwalent czasowy Pó³maratonu ¦lê¿añskiego (parametr porównawczy biegów ¦lê¿añskich)

© Copyright Rados³aw Pucha³a, ostatnia aktualizacja 26.09.2017