Baza Biegaczy ¦lê¿añskich (w oparciu o biegi z Sobótki i Masywu ¦lê¿y)

Wybrano:


P³eæ:
wszyscy
kobiety
mê¿czy¼niOkres:
ostatnie pó³rocze
ostatni rok
od roku 2010Gmina/KB Sobótka:
Gmina + KB Sobótka
KB Sobótka
Gmina SobótkaKategorie wiekowe:
wszystkie
K14-K18M14-M18
K20M20
K25M25
K30M30
K35M35
K40M40
K45M45
K50M50
K55M55
K60M60
M65M70Biegi:
wszystkie biegi ¦lê¿añskie
uliczne
górskie i prze³ajowe
Zimowy Górski Maraton ¦lê¿añski
Zimowy Górski Pó³maraton ¦lê¿añski
Pó³maraton ¦lê¿añski
Bieg Górski na ¦lê¿ê 5 km
Bieg Niez³omnych
Sobótczañska Dziesi±tka
Górski Maraton ¦lê¿añski
Górski Pó³maraton ¦lê¿añski 21 km
Górski Pó³maraton ¦lê¿añski 10 km
Najlepsze wyniki zawodników z Gminy Sobótka i KB Sobótka

od roku 2010

Wszystkie kategorie wiekoweLp Zawodnik Czas netto Bieg Rok Klub Rank [P¦-eq]

1 Demczyszak Mateusz 01:10:17 2018 10 Bkpanc 01:10:17

2 Pucha³a Rados³aw 03:40:35 GM¦ 2018 Kb Sobótka 01:13:40

3 Kupczak Mariusz 03:31:25 ZGM¦ 2018 Kb Sobótka 01:15:29

4 Kupczak Mariusz 03:47:48 GM¦ 2018 Kb Sobótka 01:16:05

5 Huzarski Bartosz 01:53:51 ZGP¦ 2019 01:17:25

6 Górak Przemys³aw 03:37:00 ZGM¦ 2019 01:17:28

7 Pucha³a Rados³aw 03:53:46 GM¦ 2017 Kb Sobótka 01:18:05

8 Ogrodnik Maciek 01:57:32 21GP¦ 2016 Mks Mos Wroc³aw 01:18:45

9 Og³y Krystian 01:57:49 21GP¦ 2014 Kb Sobótka 01:18:56

10 Franaszczuk Wojciech 01:58:47 21GP¦ 2018 Kb Sobótka 01:19:35

11 Kupczak Mariusz 03:43:01 ZGM¦ 2017 Kb Sobótka 01:19:37

12 Franaszczuk Wojciech 01:57:57 ZGP¦ 2018 Kb Sobótka 01:20:12

13 Piskorz £ukasz 01:20:16 2017 Kb Sobótka 01:20:16

14 Pucha³a Rados³aw 01:58:06 ZGP¦ 2019 Kb Sobótka 01:20:18

15 Og³y Krystian 02:00:08 21GP¦ 2015 Kb Sobótka 01:20:29

16 Ogrodnik Maciek 00:30:16 5BGN¦ 2017 Olympic Med 01:20:31

17 Ogrodnik Maciek 01:20:36 2018 Triwise Triathlon Club Wroclaw 01:20:36

18 Perkowski Piotr 01:58:42 ZGP¦ 2018 Monk Sandals Team 01:20:43

19 Kupczak Mariusz 04:01:53 GM¦ 2017 Kb Sobótka 01:20:47

20 Pucha³a Rados³aw 00:36:07 S10 2018 Pucha³a / Kb Sobótka 01:20:54

21 Kupczak Mariusz 03:47:29 ZGM¦ 2019 Kb Sobótka 01:21:13

22 Pucha³a Rados³aw 01:21:26 2018 Kb Sobótka 01:21:26

23 Ogrodnik Maciek 00:30:39 5BGN¦ 2016 Mks Mos Wroc³aw 01:21:32

24 Kupczak Mariusz 00:40:01 BN 2017 Kb Sobótka 01:21:38

25 Franaszczuk Wojciech 01:21:47 2018 Kb Sobótka 01:21:47

26 Gandziarowski Marek 03:49:06 ZGM¦ 2018 Wataha Sobótka 01:21:47

27 Og³y Krystian 00:36:33 S10 2015 Kb Sobótka 01:21:52

28 Gandziarowski Marek 03:49:47 ZGM¦ 2019 Wataha Sobótka 01:22:02

29 Pucha³a Rados³aw 00:40:13 BN 2016 Kb Sobótka 01:22:03

30 Pucha³a Rados³aw 00:40:21 BN 2017 Kb Sobótka 01:22:19

31 Kupczak Mariusz 01:22:44 2018 Kb Sobótka 01:22:44

32 Marciniak Adam 00:31:07 5BGN¦ 2010 01:22:46

33 Nied¼wied¼ Tomasz 03:51:58 ZGM¦ 2016 Si³a Ogra 01:22:49

34 Gandziarowski Marek 00:40:36 BN 2017 Wataha Sobótka 01:22:49

35 Stroka Robert 00:31:10 5BGN¦ 2015 Si³a Ogra Trial Team 01:22:54

36 Ogrodnik Maciek 00:31:15 5BGN¦ 2015 Mks Mos Wroc³aw 01:23:08

37 Og³y Krystian 01:23:15 2015 Kb Sobótka 01:23:15

38 Og³y Krystian 01:23:15 2016 Kb Sobótka 01:23:15

39 Kupczak Mariusz 02:04:22 21GP¦ 2016 Si³a Ogra 01:23:20

40 Franaszczuk Wojciech 00:37:16 S10 2018 Kb Sobótka 01:23:29

41 Cabaj Damian 00:40:56 BN 2016 Kb Sobótka 01:23:30

42 Perkowski Piotr 03:54:01 ZGM¦ 2019 Monk Sandlas Team 01:23:33

43 Cabaj Damian 01:23:39 2016 Kb Sobótka 01:23:39

44 Franaszczuk Wojciech 01:23:52 2017 Kb Sobótka 01:23:52

45 Kupczak Mariusz 01:23:54 2017 Kb Sobótka 01:23:54

46 Gandziarowski Marek 03:55:09 ZGM¦ 2017 Wataha Sobótka 01:23:57

47 Trojnar Pawe³ 00:31:34 5BGN¦ 2018 Wataha Sobótka 01:23:58

48 Palichleb Adam 01:24:10 2012 WKB Piast Wroc³aw 01:24:10

49 Cabaj Damian 00:37:41 S10 2016 Kb Sobótka 01:24:25

50 Franaszczuk Wojciech 00:37:43 S10 2015 Kb Sobótka 01:24:29

51 Pucha³a Rados³aw 00:37:43 S10 2015 Kb Sobótka 01:24:29

52 Kupczak Mariusz 03:56:51 ZGM¦ 2016 Si³a Ogra 01:24:33

53 Og³y Krystian 01:24:34 2014 Kb Sobótka 01:24:34

54 Franaszczuk Wojciech 02:06:25 21GP¦ 2014 Kb Sobótka 01:24:42

55 Michalski Adam 01:24:42 2013 Kb Sobótka 01:24:42

56 Pucha³a Rados³aw 01:24:44 2017 Kb Sobótka 01:24:44

57 Franaszczuk Wojciech 02:06:33 21GP¦ 2017 Kb Sobótka 01:24:47

58 Stroka Robert 00:31:53 5BGN¦ 2016 Si³a Ogra 01:24:49

59 Franaszczuk Wojciech 00:31:54 5BGN¦ 2018 Kb Sobótka 01:24:51

60 Ogrodnik Maciek 00:31:56 5BGN¦ 2014 Delf Gryfino 01:24:57

61 Michalski Adam 01:24:59 2012 WKB Piast Wroc³aw 01:24:59

62 Nied¼wied¼ Tomasz 02:06:52 21GP¦ 2015 ? 01:25:00

63 Palichleb Adam 00:32:03 5BGN¦ 2011 WKB Piast Wroc³aw 01:25:15

64 Perkowski Piotr 02:07:27 21GP¦ 2017 Kb Sobótka | Monk Sandals 01:25:23

65 Kupczak Mariusz 02:07:46 21GP¦ 2014 Si³a Ogra 01:25:36

66 Franaszczuk Wojciech 01:25:38 2014 Kb Sobótka 01:25:38

67 Franaszczuk Wojciech 00:32:12 5BGN¦ 2015 Kb Sobótka 01:25:39

68 Majewski Piotr 03:59:57 ZGM¦ 2018 Kb Sobótka 01:25:40

69 Stroka Robert 02:08:25 21GP¦ 2016 Si³a Ogra Trial Team 01:26:02

70 £ê¿niak Aleksander 02:06:44 ZGP¦ 2018 Monk Sandals Team 01:26:11

71 Kupczak Mariusz 00:38:32 S10 2018 Kb Sobótka 01:26:19

72 Franaszczuk Wojciech 01:26:20 2015 Kb Sobótka 01:26:20

73 Shchensna-Radzikovska Halyna 01:26:21 2015 Kb Sobótka 01:26:21

74 Piskorowska Danuta 00:32:28 5BGN¦ 2014 Kb Sobótka 01:26:22

75 Nied¼wied¼ Tomasz 02:09:08 21GP¦ 2016 Si³a Ogra Trial Team 01:26:31

76 Palichleb Adam 01:26:34 2011 01:26:34

77 Shchensna-Radzikovska Halyna 01:26:42 2016 Kb Sobótka 01:26:42

78 £ê¿niak Aleksander 02:07:51 ZGP¦ 2019 Kb Sobótka 01:26:56

79 Kupczak Mariusz 00:38:53 S10 2015 Si³a Ogra 01:27:06

80 Lagner Sebastian 02:10:01 21GP¦ 2018 Kb Sobótka 01:27:07

81 Marciniak Adam 01:27:07 2010 Przezdrowice 01:27:07

82 Franaszczuk Wojciech 02:08:14 ZGP¦ 2016 Kb Sobótka 01:27:12

83 Trojnar Pawe³ 00:32:50 5BGN¦ 2017 Wataha Sobótka 01:27:20

84 Trojnar Pawe³ 00:55:18 10GP¦ 2018 Wataha Sobótka 01:27:22

85 Kupczak Mariusz 00:32:51 5BGN¦ 2018 Kb Sobótka 01:27:23

86 Franaszczuk Wojciech 01:27:24 2016 Kb Sobótka 01:27:24

87 Franaszczuk Wojciech 00:32:57 5BGN¦ 2017 Kb Sobótka 01:27:39

88 Nied¼wied¼ Tomasz 04:05:38 ZGM¦ 2017 ? 01:27:41

89 Gandziarowski Marek 01:27:44 2017 Wataha Sobótka 01:27:44

90 Franaszczuk Wojciech 00:33:03 5BGN¦ 2013 Kb Sobótka 01:27:55

91 Piskorowska Danuta 01:27:55 2014 Kb Sobótka 01:27:55

92 Franaszczuk Wojciech 00:39:19 S10 2014 Kb Sobótka 01:28:04

93 Kupczak Mariusz 02:11:26 21GP¦ 2015 Si³a Ogra 01:28:04

94 Majewski Piotr 01:28:05 2018 Kb Sobótka 01:28:05

95 Michalski Adam 01:28:07 2014 Kb Sobótka 01:28:07

96 Majewski Piotr 04:07:00 ZGM¦ 2019 Kb Sobótka 01:28:11

97 Szwedowski Dominik 04:07:13 ZGM¦ 2016 Igloopol Dêbica 01:28:15

98 Franaszczuk Wojciech 00:39:25 S10 2016 Kb Sobótka 01:28:18

99 Kupczak Mariusz 00:39:25 S10 2016 Si³a Ogra 01:28:18

100 Franaszczuk Wojciech 00:33:13 5BGN¦ 2012 Sady ¦lê¿añskie 01:28:21

101 £ê¿niak Aleksander 02:11:59 21GP¦ 2016 Kb Sobótka 01:28:26

102 £ê¿niak Aleksander 00:43:22 BN 2017 Kb Sobótka 01:28:28

103 Ca³y Cezary 00:39:30 S10 2016 #sobasteam 01:28:29

104 Trojnar Pawe³ 01:28:37 2018 Wataha Sobótka 01:28:37

105 Lagner Sebastian 02:10:19 ZGP¦ 2019 Kb Sobótka 01:28:37

106 Zimoch Pawe³ 04:08:23 ZGM¦ 2016 Wataha Sobótka 01:28:40

107 Kupczak Mariusz 00:33:20 5BGN¦ 2017 Kb Sobótka 01:28:40

108 Ogrodnik Maciek 02:12:25 21GP¦ 2017 Przemi³ów 01:28:43

109 Gandziarowski Marek 01:28:43 2018 Wataha Sobótka 01:28:43

110 Ca³y Cezary 01:28:46 2016 Pro-Run Wroc³aw 01:28:46

111 Stermach Ireneusz 00:39:43 S10 2016 ? 01:28:58

112 Powalski Kamil 02:10:52 ZGP¦ 2017 10 Wroc³awski Pu³k Dowodzenia 01:28:59

113 Franaszczuk Wojciech 02:12:55 21GP¦ 2015 Kb Sobótka 01:29:03

114 Kupczak Mariusz 00:43:40 BN 2015 Si³a Ogra 01:29:05

115 £ê¿niak Aleksander 02:12:57 21GP¦ 2017 Kb Sobótka | Monk Sandals 01:29:05

116 Franaszczuk Wojciech 00:43:40 BN 2016 Kb Sobótka 01:29:05

117 Krupa Grzegorz 00:43:41 BN 2014 Kb Sobótka 01:29:07

118 Kupczak Mariusz 00:43:41 BN 2016 Si³a Ogra 01:29:07

119 Nied¼wied¼ Tomasz 01:29:08 2018 01:29:08

120 Dobrowolski Emilian 01:29:12 2011 01:29:12

121 Shchensna-Radzikovska Halyna 01:29:12 2014 Kb Sobótka 01:29:12

122 Majewski Piotr 01:29:13 2016 Kb Sobótka 01:29:13

123 Franaszczuk Wojciech 00:33:33 5BGN¦ 2014 Kb Sobótka 01:29:15

124 Kupczak Mariusz 00:43:46 BN 2014 Si³a Ogra 01:29:17

125 Ziêba Marek 02:11:19 ZGP¦ 2018 Si³a Ogra 01:29:18

126 Nied¼wied¼ Tomasz 00:43:47 BN 2015 Si³a Ogra 01:29:19

127 Michalski Adam 00:43:47 BN 2014 Kb Sobótka 01:29:19

128 Trojnar Pawe³ 02:13:26 21GP¦ 2016 Wataha Sobótka 01:29:24

129 Gandziarowski Marek 00:40:01 S10 2015 Wataha Sobótka 01:29:38

130 Majewski Piotr 00:43:57 BN 2015 Kb Sobótka 01:29:39

131 Krupa Grzegorz 00:33:42 5BGN¦ 2015 Kb Sobótka 01:29:39

132 Majewski Piotr 04:11:11 ZGM¦ 2017 Kb Sobótka 01:29:40

133 Majewski Piotr 01:29:44 2017 Kb Sobótka 01:29:44

134 Kulba Marek 00:40:06 S10 2016 Kb Sobótka 01:29:49

135 Trojnar Pawe³ 02:14:04 21GP¦ 2017 Wataha Sobótka Klub Biegacza Kp 01:29:49

136 Ziêba Marek 02:12:07 ZGP¦ 2017 Si³a Ogra 01:29:50

137 Kupczak Mariusz 01:29:51 2016 Si³a Ogra 01:29:51

138 Krupa Grzegorz 00:56:53 10GP¦ 2015 Kb Sobótka 01:29:53

139 Ca³y Cezary 00:44:04 BN 2014 Pro-Run Wroc³aw 01:29:54

140 Pucha³a Rados³aw 01:29:57 2015 Kb Sobótka 01:29:57

141 Stankiewicz Antoni 01:29:57 2011 WKB Piast Wroc³aw 01:29:57

142 Stroka Robert 04:12:01 ZGM¦ 2017 Si³a Ogra 01:29:58

143 Gandziarowski Marek 04:29:23 GM¦ 2017 Wataha Sobótka 01:29:58

144 Ca³y Cezary 00:40:11 S10 2015 Pro-Run Wroc³aw 01:30:01

145 £oza Adam 01:30:05 2015 Kb Sobótka Juvenia Wroc³aw 01:30:05

146 Franaszczuk Wojciech 00:33:53 5BGN¦ 2011 Sady ¦lê¿añskie 01:30:08

147 Ca³y Cezary 01:30:10 2018 #sobasteam 01:30:10

148 Powalski Kamil 00:44:13 BN 2017 10 Pdow 01:30:12

149 Gandziarowski Marek 00:33:55 5BGN¦ 2017 Wataha Sobótka 01:30:13

150 Nied¼wied¼ Tomasz 02:14:42 21GP¦ 2014 Si³a Ogra 01:30:15

151 Kozak Dawid 00:40:19 S10 2013 Street Workout Sobótka 01:30:19

152 Majewski Piotr 00:40:20 S10 2015 Kb Sobótka 01:30:21

153 Franaszczuk Wojciech 00:33:59 5BGN¦ 2010 ¦lê¿añskie Sady 01:30:24

154 Palichleb Adam 00:34:00 5BGN¦ 2012 WKB Piast Wroc³aw 01:30:26

155 Morawska Marzena 01:30:27 2014 Kb Sobótka 01:30:27

156 Franaszczuk Wojciech 01:30:29 2010 ¦lê¿añskie Sady 01:30:29

157 Franaszczuk Wojciech 00:57:17 10GP¦ 2016 Kb Sobótka 01:30:30

158 Franaszczuk Wojciech 00:40:25 S10 2013 ? 01:30:32

159 Gandziarowski Marek 00:44:24 BN 2015 Wataha Sobótka 01:30:35

160 Marciniak Adam 00:34:04 5BGN¦ 2012 01:30:37

161 Gandziarowski Marek 02:15:16 21GP¦ 2016 Wataha Sobótka 01:30:38

162 Stroka Robert 00:44:27 BN 2016 Si³a Ogra 01:30:41

163 Szwedowski Dominik 04:14:00 ZGM¦ 2017 Si³a Orga - Sobótka 01:30:41

164 Gandziarowski Marek 00:34:06 5BGN¦ 2018 Wataha Sobótka 01:30:42

165 Krupa Grzegorz 00:34:06 5BGN¦ 2014 Kb Sobótka 01:30:42

166 Gandziarowski Marek 00:40:30 S10 2016 Wataha Sobótka 01:30:43

167 Majewski Piotr 00:40:31 S10 2016 Kb Sobótka 01:30:45

168 Ca³y Cezary 00:57:26 10GP¦ 2018 #sobasteam 01:30:45

169 Majewski Piotr 04:31:45 GM¦ 2018 Kb Sobótka 01:30:46

170 Majewski Piotr 00:44:34 BN 2016 Kb Sobótka 01:30:55

171 Franaszczuk Wojciech 01:30:55 2013 Kb Sobótka 01:30:55

172 Matysek Dariusz 00:40:36 S10 2013 Kb Sobótka 01:30:57

173 Ca³y Cezary 01:30:59 2014 Pro-Run Wroc³aw 01:30:59

174 Gandziarowski Marek 02:15:48 21GP¦ 2015 Wataha Sobótka 01:30:59

175 Zimoch Pawe³ 02:15:51 21GP¦ 2015 Wataha Sobótka 01:31:01

176 Ca³y Cezary 01:31:02 2015 Pro-Run Wroc³aw 01:31:02

177 £ê¿niak Aleksander 00:40:39 S10 2016 Kb Sobótka 01:31:03

178 Michalski Adam 01:31:05 2010 WKB Piast Wroc³aw 01:31:05

179 Franaszczuk Wojciech 01:31:05 2011 SADY ¦LʯAÑSKIE 01:31:05

180 Majewski Piotr 00:40:40 S10 2018 Kb Sobótka 01:31:06

181 Powalski Kamil 01:31:06 2017 ? 01:31:06

182 Stroka Robert 01:31:06 2016 Si³a Ogra Trial Team 01:31:06

183 Krupa Grzegorz 00:44:40 BN 2016 Kb Sobótka 01:31:07

184 Krupa Grzegorz 00:44:42 BN 2015 Kb Sobótka 01:31:11

185 Pucha³a Rados³aw 00:34:17 5BGN¦ 2018 Kb Sobótka 01:31:12

186 Michalski Adam 01:31:14 2015 Kb Sobótka 01:31:14

187 Zub Arkadiusz 04:15:42 ZGM¦ 2018 Kb Sobótka 01:31:17

188 Kupczak Mariusz 00:34:19 5BGN¦ 2015 Si³a Ogra 01:31:17

189 Trojnar Pawe³ 01:31:22 2017 Wataha Sobótka 01:31:22

190 Ca³y Cezary 00:34:25 5BGN¦ 2014 Pro-Run Wroc³aw 01:31:33

191 Majewski Piotr 04:16:35 ZGM¦ 2016 Kb Sobótka 01:31:36

192 Stermach Ireneusz 00:40:55 S10 2014 ? 01:31:39

193 Szwedowski Dominik 02:16:51 21GP¦ 2016 Si³a Ogra 01:31:41

194 Drewnicka-Ogrodnik Joanna 02:16:54 21GP¦ 2015 01:31:43

195 £ê¿niak Aleksander 00:45:00 BN 2016 Kb Sobótka 01:31:48

196 Michalski Adam 01:31:51 2011 WKB Piast Wroc³aw 01:31:51

197 Ca³y Cezary 02:17:08 21GP¦ 2014 Pro-Run Wroc³aw 01:31:53

198 Nied¼wied¼ Tomasz 01:31:56 2015 ? 01:31:56

199 Shchensna-Radzikovska Halyna 00:41:04 S10 2014 Kb Sobótka 01:31:59

200 Kwa¶niewski Hubert 02:15:19 ZGP¦ 2016 Si³a Ogra Trail Team 01:32:01

201 Krupa Grzegorz 00:34:37 5BGN¦ 2017 Kb Sobótka 01:32:05

202 Powalski Kamil 02:15:28 ZGP¦ 2019 Grupa Biegowa `bez Granic` 01:32:07

203 Gandziarowski Marek 04:35:48 GM¦ 2018 Wataha Sobótka 01:32:07

204 Wylegalski Piotr 00:41:08 S10 2016 Huzar Bike Academy 01:32:08

205 Franaszczuk Wojciech 02:15:34 ZGP¦ 2017 Kb Sobótka 01:32:11

206 Powalski Kamil 00:45:12 BN 2016 10wpdow 01:32:12

207 Ca³y Cezary 00:45:12 BN 2015 Pro-Run Wroc³aw 01:32:12

208 Wylegalski Piotr 00:41:10 S10 2013 Kb Sobótka 01:32:13

209 Perkowski Piotr 00:34:42 5BGN¦ 2017 Kb Sobótka 01:32:18

210 Powalski Kamil 01:32:19 2018 10 Wroc³awski Pu³k Dowodzenia 01:32:19

211 Lagner Sebastian 00:41:14 S10 2013 01:32:22

212 Shchensna-Radzikovska Halyna 00:41:15 S10 2013 Kb Sobótka 01:32:24

213 Stroka Robert 01:32:25 2015 Si³a Ograniczenia Trial Team 01:32:25

214 Zimoch Pawe³ 01:32:25 2016 Wataha Sobótka 01:32:25

215 Stankiewicz Antoni 01:32:25 2010 WKB Piast Wroc³aw 01:32:25

216 Rusek Marcin 01:32:30 2018 Kb Sobótka 01:32:30

217 Ca³y Cezary 00:41:18 S10 2018 #sobasteam 01:32:31

218 Go³êbiewski Jacek 00:41:20 S10 2016 Kb Sobótka 01:32:35

219 Szwedowski Dominik 02:18:11 21GP¦ 2015 ? 01:32:35

220 Waniszewski Krzysztof 00:45:23 BN 2015 ? 01:32:35

221 Gandziarowski Marek 00:41:22 S10 2018 Wataha Sobótka 01:32:40

222 Go³êbiewski Jacek 01:32:43 2015 Kb Sobótka 01:32:43

223 Kulba Marek 00:41:24 S10 2018 Kb Sobótka 01:32:44

224 Michalski Adam 01:32:44 2016 Kb Sobótka 01:32:44

225 Baszak Tomasz 04:19:47 ZGM¦ 2016 Si³a Ogra Trial Team 01:32:45

226 £ê¿niak Aleksander 02:16:26 ZGP¦ 2017 Kb Sobótka 01:32:46

227 Kojs £ukasz 02:18:28 21GP¦ 2018 01:32:46

228 Gandziarowski Marek 00:34:53 5BGN¦ 2016 Wataha Sobótka 01:32:47

229 Wysocki Rafa³ 02:18:29 21GP¦ 2018 Kb Sobótka 01:32:47

230 Piecz±tka Tomasz 00:58:44 10GP¦ 2018 01:32:48

231 Kulba Marek 00:45:30 BN 2015 Kb Sobótka 01:32:49

232 Tomaszczak Maciej 00:34:54 5BGN¦ 2015 Kb Sobótka 01:32:50

233 Michalski Adam 00:34:55 5BGN¦ 2012 WKB Piast Wroc³aw 01:32:53

234 Stroka Robert 00:41:29 S10 2015 Si³a Ogra Trial Team 01:32:55

235 Nied¼wied¼ Tomasz 01:32:56 2014 ? 01:32:56

236 Og³y Krystian 01:33:00 2013 Trail Zobten 01:33:00

237 Szwedowski Dominik 00:41:31 S10 2016 Si³a Ogra 01:33:00

238 Wysocki Rafa³ 02:16:54 ZGP¦ 2019 Kb Sobótka 01:33:06

239 Shchensna-Radzikovska Halyna 00:41:34 S10 2016 Kb Sobótka 01:33:07

240 Szwedowski Dominik 00:45:39 BN 2016 Si³a Ogra 01:33:08

241 £ê¿niak Aleksander 04:20:58 ZGM¦ 2016 Monk Sandals 01:33:10

242 Shchensna-Radzikovska Halyna 00:41:36 S10 2015 Kb Sobótka 01:33:11

243 Kulba Marek 01:33:11 2015 Kb Sobótka 01:33:11

244 Go³êbiewski Jacek 00:45:41 BN 2016 Kb Sobótka 01:33:12

245 £ê¿niak Aleksander 00:41:40 S10 2018 Kb Sobótka 01:33:20

246 Placha Jaros³aw 00:45:46 BN 2016 Kb Sobótka 01:33:22

247 Susz Marian 00:45:47 BN 2016 Si³a Ogra 01:33:24

248 Krupa Grzegorz 00:35:08 5BGN¦ 2018 Kb Sobótka 01:33:27

249 Szwedowski Dominik 00:35:08 5BGN¦ 2016 Igloopol Dêbica - Si³a Ogra 01:33:27

250 Ziêba Marek 00:45:50 BN 2017 Si³a Ogra 01:33:30


P¦-eq - Ekwiwalent czasowy Pó³maratonu ¦lê¿añskiego (parametr porównawczy biegów ¦lê¿añskich)

© Copyright Rados³aw Pucha³a, ostatnia aktualizacja 21.05.2018