Baza Biegaczy ¦lê¿añskich (w oparciu o biegi z Sobótki i Masywu ¦lê¿y)

Wybrano:


P³eæ:
wszyscy
kobiety
mê¿czy¼niOkres:
ostatnie pó³rocze
ostatni rok
lata 2012-2017Gmina/KB Sobótka:
Gmina + KB Sobótka
KB Sobótka
Gmina SobótkaKategorie wiekowe:
wszystkie
K14-K18M14-M18
K20M20
K25M25
K30M30
K35M35
K40M40
K45M45
K50M50
K55M55
K60M60
M65M70Biegi:
wszystkie biegi ¦lê¿añskie
uliczne
górskie i prze³ajowe
Zimowy Górski Maraton ¦lê¿añski
Zimowy Górski Pó³maraton ¦lê¿añski
Pó³maraton ¦lê¿añski
Bieg Górski na ¦lê¿ê 5k
Bieg Niez³omnych
Sobótczañska Dziesi±tka
Górski Maraton ¦lê¿añski
Górski Pó³maraton ¦lê¿añski 21k
Górski Pó³maraton ¦lê¿añski 10k
Najlepsze wyniki zawodników z Gminy Sobótka i KB Sobótka

z lat 2012-2017

Wszystkie kategorie wiekoweLp Zawodnik Czas netto Bieg Rok Klub Rank [P¦-eq]

1 Pucha³a Rados³aw 03:53:46 GM¦ 2017 Kb Sobótka 01:18:05

2 Ogrodnik Maciek 01:57:32 21GP¦ 2016 Mks Mos Wroc³aw 01:18:45

3 Og³y Krystian 01:57:49 21GP¦ 2014 Kb Sobótka 01:18:56

4 Piskorz £ukasz 01:20:16 2017 Kb Sobótka 01:20:16

5 Og³y Krystian 02:00:08 21GP¦ 2015 Kb Sobótka 01:20:29

6 Ogrodnik Maciek 00:30:16 5BGN¦ 2017 Olympic Med 01:20:31

7 Kupczak Mariusz 04:01:53 GM¦ 2017 Kb Sobótka 01:20:47

8 Kupczak Mariusz 03:43:01 ZGM¦ 2017 Kb Sobótka 01:20:57

9 Ogrodnik Maciek 00:30:39 5BGN¦ 2016 Mks Mos Wroc³aw 01:21:32

10 Kupczak Mariusz 00:40:01 BN 2017 Kb Sobótka 01:21:38

11 Og³y Krystian 00:36:33 S10 2015 Kb Sobótka 01:21:52

12 Pucha³a Rados³aw 00:40:13 BN 2016 Kb Sobótka 01:22:03

13 Pucha³a Rados³aw 00:40:21 BN 2017 Kb Sobótka 01:22:19

14 Gandziarowski Marek 00:40:36 BN 2017 Wataha Sobótka 01:22:49

15 Stroka Robert 00:31:10 5BGN¦ 2015 Si³a Ogra Trial Team 01:22:54

16 Ogrodnik Maciek 00:31:15 5BGN¦ 2015 Mks Mos Wroc³aw 01:23:08

17 Og³y Krystian 01:23:15 2015 Kb Sobótka 01:23:15

18 Og³y Krystian 01:23:15 2016 Kb Sobótka 01:23:15

19 Kupczak Mariusz 02:04:22 21GP¦ 2016 Si³a Ogra 01:23:20

20 Cabaj Damian 00:40:56 BN 2016 Kb Sobótka 01:23:30

21 Cabaj Damian 01:23:39 2016 Kb Sobótka 01:23:39

22 Franaszczuk Wojciech 01:23:52 2017 Kb Sobótka 01:23:52

23 Kupczak Mariusz 01:23:54 2017 Kb Sobótka 01:23:54

24 Palichleb Adam 01:24:10 2012 WKB PIAST WROC£AW 01:24:10

25 Nied¼wied¼ Tomasz 03:51:58 ZGM¦ 2016 Si³a Ogra 01:24:12

26 Cabaj Damian 00:37:41 S10 2016 Kb Sobótka 01:24:25

27 Pucha³a Rados³aw 00:37:43 S10 2015 Kb Sobótka 01:24:29

28 Franaszczuk Wojciech 00:37:43 S10 2015 Kb Sobótka 01:24:29

29 Og³y Krystian 01:24:34 2014 Kb Sobótka 01:24:34

30 Franaszczuk Wojciech 02:08:14 ZGP¦ 2016 Kb Sobótka 01:24:38

31 Franaszczuk Wojciech 02:06:25 21GP¦ 2014 Kb Sobótka 01:24:42

32 Michalski Adam 01:24:42 2013 Kb Sobótka 01:24:42

33 Pucha³a Rados³aw 01:24:44 2017 Kb Sobótka 01:24:44

34 Franaszczuk Wojciech 02:06:33 21GP¦ 2017 Kb Sobótka 01:24:47

35 Stroka Robert 00:31:53 5BGN¦ 2016 Si³a Ogra 01:24:49

36 Ogrodnik Maciek 00:31:56 5BGN¦ 2014 Delf Gryfino 01:24:57

37 Michalski Adam 01:24:59 2012 WKB PIAST WROC£AW 01:24:59

38 Nied¼wied¼ Tomasz 02:06:52 21GP¦ 2015 ? 01:25:00

39 Gandziarowski Marek 03:55:09 ZGM¦ 2017 Wataha Sobótka 01:25:22

40 Perkowski Piotr 02:07:27 21GP¦ 2017 Kb Sobótka | Monk Sandals 01:25:23

41 Kupczak Mariusz 02:07:46 21GP¦ 2014 Si³a Ogra 01:25:36

42 Franaszczuk Wojciech 01:25:38 2014 Kb Sobótka 01:25:38

43 Franaszczuk Wojciech 00:32:12 5BGN¦ 2015 Kb Sobótka 01:25:39

44 Kupczak Mariusz 03:56:51 ZGM¦ 2016 Si³a Ogra 01:25:59

45 Stroka Robert 02:08:25 21GP¦ 2016 Si³a Ogra Trial Team 01:26:02

46 Franaszczuk Wojciech 01:26:20 2015 Kb Sobótka 01:26:20

47 Shchensna-Radzikovska Halyna 01:26:21 2015 Kb Sobótka 01:26:21

48 Piskorowska Danuta 00:32:28 5BGN¦ 2014 Kb Sobótka 01:26:22

49 Powalski Kamil 02:10:52 ZGP¦ 2017 10 Wroc³awski Pu³k Dowodzenia 01:26:22

50 Nied¼wied¼ Tomasz 02:09:08 21GP¦ 2016 Si³a Ogra Trial Team 01:26:31

51 Shchensna-Radzikovska Halyna 01:26:42 2016 Kb Sobótka 01:26:42

52 Kupczak Mariusz 00:38:53 S10 2015 Si³a Ogra 01:27:06

53 Ziêba Marek 02:12:07 ZGP¦ 2017 Si³a Ogra 01:27:12

54 Trojnar Pawe³ 00:32:50 5BGN¦ 2017 Wataha Sobótka 01:27:20

55 Franaszczuk Wojciech 01:27:24 2016 Kb Sobótka 01:27:24

56 Franaszczuk Wojciech 00:32:57 5BGN¦ 2017 Kb Sobótka 01:27:39

57 Gandziarowski Marek 01:27:44 2017 Wataha Sobótka 01:27:44

58 Franaszczuk Wojciech 00:33:03 5BGN¦ 2013 Kb Sobótka 01:27:55

59 Piskorowska Danuta 01:27:55 2014 Kb Sobótka 01:27:55

60 Kupczak Mariusz 02:11:26 21GP¦ 2015 Si³a Ogra 01:28:04

61 Franaszczuk Wojciech 00:39:19 S10 2014 Kb Sobótka 01:28:04

62 Michalski Adam 01:28:07 2014 Kb Sobótka 01:28:07

63 Franaszczuk Wojciech 00:39:25 S10 2016 Kb Sobótka 01:28:18

64 Kupczak Mariusz 00:39:25 S10 2016 Si³a Ogra 01:28:18

65 Franaszczuk Wojciech 00:33:13 5BGN¦ 2012 SADY ¦LʯAÑSKIE 01:28:21

66 £ê¿niak Aleksander 02:11:59 21GP¦ 2016 Kb Sobótka 01:28:26

67 £ê¿niak Aleksander 00:43:22 BN 2017 Kb Sobótka 01:28:28

68 Ca³y Cezary 00:39:30 S10 2016 #sobasteam 01:28:29

69 Kupczak Mariusz 00:33:20 5BGN¦ 2017 Kb Sobótka 01:28:40

70 Ogrodnik Maciek 02:12:25 21GP¦ 2017 Przemi³ów 01:28:43

71 Ca³y Cezary 01:28:46 2016 Pro-run Wroc³aw 01:28:46

72 Stermach Ireneusz 00:39:43 S10 2016 ? 01:28:58

73 Franaszczuk Wojciech 02:12:55 21GP¦ 2015 Kb Sobótka 01:29:03

74 Franaszczuk Wojciech 00:43:40 BN 2016 Kb Sobótka 01:29:05

75 £ê¿niak Aleksander 02:12:57 21GP¦ 2017 Kb Sobótka | Monk Sandals 01:29:05

76 Kupczak Mariusz 00:43:40 BN 2015 Si³a Ogra 01:29:05

77 Krupa Grzegorz 00:43:41 BN 2014 Kb Sobótka 01:29:07

78 Kupczak Mariusz 00:43:41 BN 2016 Si³a Ogra 01:29:07

79 Nied¼wied¼ Tomasz 04:05:38 ZGM¦ 2017 ? 01:29:10

80 Shchensna-Radzikovska Halyna 01:29:12 2014 Kb Sobótka 01:29:12

81 Majewski Piotr 01:29:13 2016 Kb Sobótka 01:29:13

82 Franaszczuk Wojciech 00:33:33 5BGN¦ 2014 Kb Sobótka 01:29:15

83 Kupczak Mariusz 00:43:46 BN 2014 Si³a Ogra 01:29:17

84 Kwa¶niewski Hubert 02:15:19 ZGP¦ 2016 Si³a Ogra Trail Team 01:29:19

85 Nied¼wied¼ Tomasz 00:43:47 BN 2015 Si³a Ogra 01:29:19

86 Michalski Adam 00:43:47 BN 2014 Kb Sobótka 01:29:19

87 Trojnar Pawe³ 02:13:26 21GP¦ 2016 Wataha Sobótka 01:29:24

88 Franaszczuk Wojciech 02:15:34 ZGP¦ 2017 Kb Sobótka 01:29:28

89 Gandziarowski Marek 00:40:01 S10 2015 Wataha Sobótka 01:29:38

90 Majewski Piotr 00:43:57 BN 2015 Kb Sobótka 01:29:39

91 Krupa Grzegorz 00:33:42 5BGN¦ 2015 Kb Sobótka 01:29:39

92 Majewski Piotr 01:29:44 2017 Kb Sobótka 01:29:44

93 Szwedowski Dominik 04:07:13 ZGM¦ 2016 Igloopol Dêbica 01:29:44

94 Trojnar Pawe³ 02:14:04 21GP¦ 2017 Wataha Sobótka Klub Biegacza Kp 01:29:49

95 Kulba Marek 00:40:06 S10 2016 Kb Sobótka 01:29:49

96 Kupczak Mariusz 01:29:51 2016 Si³a Ogra 01:29:51

97 Krupa Grzegorz 00:56:53 10GP¦ 2015 Kb Sobótka 01:29:53

98 Ca³y Cezary 00:44:04 BN 2014 Pro-run Wroc³aw 01:29:54

99 Pucha³a Rados³aw 01:29:57 2015 Kb Sobótka 01:29:57

100 Gandziarowski Marek 04:29:23 GM¦ 2017 Wataha Sobótka 01:29:58

101 Ca³y Cezary 00:40:11 S10 2015 Pro-run Wroc³aw 01:30:01

102 £ê¿niak Aleksander 02:16:26 ZGP¦ 2017 Kb Sobótka 01:30:03

103 £oza Adam 01:30:05 2015 Kb Sobótka Juvenia Wroc³aw 01:30:05

104 Zimoch Pawe³ 04:08:23 ZGM¦ 2016 Wataha Sobótka 01:30:10

105 Powalski Kamil 00:44:13 BN 2017 10 Pdow 01:30:12

106 Gandziarowski Marek 00:33:55 5BGN¦ 2017 Wataha Sobótka 01:30:13

107 Nied¼wied¼ Tomasz 02:14:42 21GP¦ 2014 Si³a Ogra 01:30:15

108 Kozak Dawid 00:40:19 S10 2013 Street Workout Sobótka 01:30:19

109 Majewski Piotr 00:40:20 S10 2015 Kb Sobótka 01:30:21

110 Palichleb Adam 00:34:00 5BGN¦ 2012 WKB PIAST WROC£AW 01:30:26

111 Morawska Marzena 01:30:27 2014 Kb Sobótka 01:30:27

112 Franaszczuk Wojciech 00:57:17 10GP¦ 2016 Kb Sobótka 01:30:30

113 Franaszczuk Wojciech 00:40:25 S10 2013 ? 01:30:32

114 Gandziarowski Marek 00:44:24 BN 2015 Wataha Sobótka 01:30:35

115 Marciniak Adam 00:34:04 5BGN¦ 2012 01:30:37

116 Gandziarowski Marek 02:15:16 21GP¦ 2016 Wataha Sobótka 01:30:38

117 Stroka Robert 00:44:27 BN 2016 Si³a Ogra 01:30:41

118 Krupa Grzegorz 00:34:06 5BGN¦ 2014 Kb Sobótka 01:30:42

119 Gandziarowski Marek 00:40:30 S10 2016 Wataha Sobótka 01:30:43

120 Majewski Piotr 00:40:31 S10 2016 Kb Sobótka 01:30:45

121 Majewski Piotr 00:44:34 BN 2016 Kb Sobótka 01:30:55

122 Franaszczuk Wojciech 01:30:55 2013 Kb Sobótka 01:30:55

123 Matysek Dariusz 00:40:36 S10 2013 Kb Sobótka 01:30:57

124 Ca³y Cezary 01:30:59 2014 Pro-run Wroc³aw 01:30:59

125 Gandziarowski Marek 02:15:48 21GP¦ 2015 Wataha Sobótka 01:30:59

126 Zimoch Pawe³ 02:15:51 21GP¦ 2015 Wataha Sobótka 01:31:01

127 Ca³y Cezary 01:31:02 2015 Pro-run Wroc³aw 01:31:02

128 £ê¿niak Aleksander 00:40:39 S10 2016 Kb Sobótka 01:31:03

129 Powalski Kamil 01:31:06 2017 ? 01:31:06

130 Stroka Robert 01:31:06 2016 Si³a Ogra Trial Team 01:31:06

131 Krupa Grzegorz 00:44:40 BN 2016 Kb Sobótka 01:31:07

132 Majewski Piotr 04:11:11 ZGM¦ 2017 Kb Sobótka 01:31:11

133 Krupa Grzegorz 00:44:42 BN 2015 Kb Sobótka 01:31:11

134 Michalski Adam 01:31:14 2015 Kb Sobótka 01:31:14

135 Kupczak Mariusz 00:34:19 5BGN¦ 2015 Si³a Ogra 01:31:17

136 Trojnar Pawe³ 01:31:22 2017 Wataha Sobótka 01:31:22

137 Stroka Robert 04:12:01 ZGM¦ 2017 Si³a Ogra 01:31:29

138 Ca³y Cezary 00:34:25 5BGN¦ 2014 Pro-run Wroc³aw 01:31:33

139 Stermach Ireneusz 00:40:55 S10 2014 ? 01:31:39

140 Szwedowski Dominik 02:16:51 21GP¦ 2016 Si³a Ogra 01:31:41

141 Drewnicka-Ogrodnik Joanna 02:16:54 21GP¦ 2015 ? 01:31:43

142 £ê¿niak Aleksander 00:45:00 BN 2016 Kb Sobótka 01:31:48

143 Ca³y Cezary 02:17:08 21GP¦ 2014 Pro-run Wroc³aw 01:31:53

144 Nied¼wied¼ Tomasz 01:31:56 2015 ? 01:31:56

145 Shchensna-Radzikovska Halyna 00:41:04 S10 2014 Kb Sobótka 01:31:59

146 Krupa Grzegorz 00:34:37 5BGN¦ 2017 Kb Sobótka 01:32:05

147 Wylegalski Piotr 00:41:08 S10 2016 Huzar Bike Academy 01:32:08

148 Powalski Kamil 00:45:12 BN 2016 10wpdow 01:32:12

149 Szwedowski Dominik 04:14:00 ZGM¦ 2017 Si³a Orga - Sobótka 01:32:12

150 Ca³y Cezary 00:45:12 BN 2015 Pro-run Wroc³aw 01:32:12

151 Wylegalski Piotr 00:41:10 S10 2013 Kb Sobótka 01:32:13

152 Perkowski Piotr 00:34:42 5BGN¦ 2017 Kb Sobótka 01:32:18

153 Stankiewicz Antoni 02:19:55 ZGP¦ 2016 Kb Sobótka 01:32:21

154 Lagner Sebastian 00:41:14 S10 2013 01:32:22

155 Shchensna-Radzikovska Halyna 00:41:15 S10 2013 Kb Sobótka 01:32:24

156 Stroka Robert 01:32:25 2015 Si³a Ograniczenia Trial Team 01:32:25

157 Zimoch Pawe³ 01:32:25 2016 Wataha Sobótka 01:32:25

158 Gandziarowski Marek 02:20:05 ZGP¦ 2016 Wataha Sobótka 01:32:27

159 Go³êbiewski Jacek 00:41:20 S10 2016 Kb Sobótka 01:32:35

160 Waniszewski Krzysztof 00:45:23 BN 2015 ? 01:32:35

161 Szwedowski Dominik 02:18:11 21GP¦ 2015 ? 01:32:35

162 Go³êbiewski Jacek 01:32:43 2015 Kb Sobótka 01:32:43

163 Michalski Adam 01:32:44 2016 Kb Sobótka 01:32:44

164 Gandziarowski Marek 00:34:53 5BGN¦ 2016 Wataha Sobótka 01:32:47

165 Kulba Marek 00:45:30 BN 2015 Kb Sobótka 01:32:49

166 Tomaszczak Maciej 00:34:54 5BGN¦ 2015 Kb Sobótka 01:32:50

167 Michalski Adam 00:34:55 5BGN¦ 2012 WKB PIAST WROC£AW 01:32:53

168 Stroka Robert 00:41:29 S10 2015 Si³a Ogra Trial Team 01:32:55

169 Nied¼wied¼ Tomasz 01:32:56 2014 ? 01:32:56

170 Og³y Krystian 01:33:00 2013 TRAIL ZOBTEN 01:33:00

171 Szwedowski Dominik 00:41:31 S10 2016 Si³a Ogra 01:33:00

172 Shchensna-Radzikovska Halyna 00:41:34 S10 2016 Kb Sobótka 01:33:07

173 Szwedowski Dominik 00:45:39 BN 2016 Si³a Ogra 01:33:08

174 Majewski Piotr 04:16:35 ZGM¦ 2016 Kb Sobótka 01:33:08

175 Shchensna-Radzikovska Halyna 00:41:36 S10 2015 Kb Sobótka 01:33:11

176 Kulba Marek 01:33:11 2015 Kb Sobótka 01:33:11

177 Go³êbiewski Jacek 00:45:41 BN 2016 Kb Sobótka 01:33:12

178 Placha Jaros³aw 00:45:46 BN 2016 Kb Sobótka 01:33:22

179 Susz Marian 00:45:47 BN 2016 Si³a Ogra 01:33:24

180 Szwedowski Dominik 00:35:08 5BGN¦ 2016 Igloopol Dêbica - Si³a Ogra 01:33:27

181 Ziêba Marek 00:45:50 BN 2017 Si³a Ogra 01:33:30

182 Stroka Robert 00:45:52 BN 2015 Si³a Ogra / Si³a Ogra Trial Team 01:33:34

183 Og³y Krystian 00:35:11 5BGN¦ 2013 TRAIL ZOBTEN 01:33:35

184 Michalski Adam 00:45:55 BN 2016 Kb Sobótka 01:33:40

185 Uluseven Denis 00:35:13 5BGN¦ 2014 Si³a Ogra Trail Team 01:33:41

186 Drewnicka-Ogrodnik Joanna 01:33:44 2015 Intenso 01:33:44

187 Trojnar Pawe³ 00:45:58 BN 2016 Wataha Sobótka 01:33:46

188 Majewski Piotr 02:20:08 21GP¦ 2016 Kb Sobótka 01:33:53

189 Michalski Adam 00:46:03 BN 2017 Kb Sobótka 01:33:57

190 Drewnicka-Ogrodnik Joanna 01:33:58 2017 Intenso 01:33:58

191 £ê¿niak Aleksander 01:34:08 2017 Kb Sobótka 01:34:08

192 Szwedowski Dominik 00:46:12 BN 2015 Igloopol Dêbica 01:34:15

193 Kulba Marek 00:42:06 S10 2013 Kb Sobótka 01:34:18

194 Baszak Tomasz 04:19:47 ZGM¦ 2016 Si³a Ogra Trial Team 01:34:18

195 Kulba Marek 00:42:06 S10 2014 Kb Sobótka 01:34:18

196 Ca³y Adam 01:34:28 2017 #sobas Team / #sobasteam 01:34:28

197 Susz Marian 00:35:31 5BGN¦ 2016 Si³a Ogra 01:34:28

198 Terlecki Jaros³aw 01:34:29 2014 Kb Sobótka 01:34:29

199 Go³êbiewski Jacek 01:34:29 2014 Kb Sobótka 01:34:29

200 Waczyñski Marek 01:34:29 2013 Kb Sobótka 01:34:29

201 Kupiñski Cezary 00:46:20 BN 2015 Si³a Ogra 01:34:31

202 Kulba Marek 00:46:20 BN 2014 Kb Sobótka 01:34:31

203 Shchensna-Radzikovska Halyna 01:34:32 2013 Kb Sobótka 01:34:32

204 Stankiewicz Antoni 01:34:33 2012 WKB PIAST WROC£AW 01:34:33

205 Waczyñski Marek 00:42:13 S10 2013 Kb Sobótka 01:34:34

206 Kwasniewski Hubert 00:35:34 5BGN¦ 2014 Si³a Ogra Trail Team 01:34:36

207 Placha Jaros³aw 02:21:13 21GP¦ 2016 Kb Sobótka 01:34:37

208 Podeszwa Tomasz 01:34:38 2014 ? 01:34:38

209 Szwedowski Dominik 01:34:43 2017 Si³a Ogra Sobótka 01:34:43

210 Stankiewicz Antoni 02:21:24 21GP¦ 2014 Kb Sobótka 01:34:44

211 £ê¿niak Aleksander 04:20:58 ZGM¦ 2016 Monk Sandals 01:34:44

212 Felu¶ Krzysztof 00:42:18 S10 2013 01:34:45

213 Uluseven Denis 00:35:40 5BGN¦ 2016 Si³a Ogra 01:34:52

214 Susz Marian 00:42:22 S10 2016 Nadle¶nictwo Miêkinia 01:34:54

215 Ca³y Adam 00:46:32 BN 2015 Pro-run Wroc³aw 01:34:56

216 Kozak Dawid 00:35:42 5BGN¦ 2014 Street Workout Sobótka 01:34:58

217 Ca³y Adam 00:35:42 5BGN¦ 2017 #sobasteam 01:34:58

218 Placha Jaros³aw 00:42:24 S10 2016 Kb Sobótka 01:34:59

219 Kupczak Mariusz 01:35:00 2014 ? 01:35:00

220 Kozak Dawid 00:35:43 5BGN¦ 2013 MAJAMI TEAM Sobótka 01:35:00

221 Powalski Kamil 00:35:44 5BGN¦ 2017 10 Wroc³awski Pu³k Dowodzenia 01:35:03

222 Szwedowski Dominik 00:42:26 S10 2015 Igloopol Dêbica 01:35:03

223 Markiewicz Kamil 00:42:27 S10 2016 ? 01:35:05

224 Krupa Grzegorz 01:35:08 2014 Kb Sobótka 01:35:08

225 Morawska Marzena 02:22:07 21GP¦ 2014 Kb Sobótka 01:35:13

226 Kupczak Mariusz 00:42:31 S10 2014 Si³a Ogra Trail Team 01:35:14

227 Ca³y Cezary 00:46:41 BN 2016 #sobasteam 01:35:14

228 Kulba Marek 01:35:14 2016 Kb Sobótka 01:35:14

229 Placha Jaros³aw 00:46:43 BN 2017 Kb Sobótka 01:35:18

230 Szychowiak Marcin 00:42:33 S10 2015 Kb Sobótka 01:35:19

231 Stankiewicz Antoni 00:46:44 BN 2016 Kb Sobótka 01:35:20

232 Kubler Piotr 00:42:34 S10 2015 Rejent On The Run 01:35:21

233 Krupa Grzegorz 01:35:23 2016 Kb Sobótka 01:35:23

234 Ca³y Adam 00:42:36 S10 2015 Pro-run Wroc³aw 01:35:25

235 Nied¼wied¼ Tomasz 00:35:53 5BGN¦ 2015 Si³a Ogra 01:35:27

236 Sempik Robert 01:35:28 2017 Pro-run Wroc³aw 01:35:28

237 Szwedowski Dominik 00:35:55 5BGN¦ 2017 Si³a Ogra 01:35:32

238 Waczyñski Marek 00:35:55 5BGN¦ 2013 Kb Sobótka 01:35:32

239 Powalski Kamil 01:35:32 2016 10 Pu³k Dowodzenia 01:35:32

240 Za³êski Henryk 00:35:56 5BGN¦ 2012 WKB PIAST WROC£AW 01:35:35

241 Drewnicka-Ogrodnik Joanna 02:22:45 21GP¦ 2014 Intenso 01:35:39

242 Nied¼wied¼ Tomasz 00:35:58 5BGN¦ 2014 ? 01:35:40

243 Stankiewicz Antoni 00:42:43 S10 2015 Kb Sobótka 01:35:41

244 Ca³y Adam 01:35:49 2015 Pro-run Wroc³aw 01:35:49

245 Ca³y Cezary 01:35:57 2017 #sobas Team / #sobasteam 01:35:57

246 Dobrowolski Emilian 01:35:58 2012 ? 01:35:58

247 Ca³y Cezary 02:25:29 ZGP¦ 2017 #sobasteam 01:36:01

248 Baszak Tomasz 02:23:19 21GP¦ 2015 Si³a Ogra 01:36:01

249 Sobczyk Barbara 00:42:52 S10 2014 Kb Sobótka 01:36:01

250 Placha Jaros³aw 01:36:03 2017 Kb Sobótka 01:36:03


P¦-eq - Ekwiwalent czasowy Pó³maratonu ¦lê¿añskiego (parametr porównawczy biegów ¦lê¿añskich)

© Copyright Rados³aw Pucha³a, ostatnia aktualizacja 26.09.2017