Nagroda: "Człowiek zasłużony dla Smolca" i "Człowiek roku w Smolcu".
www.smolec.pl/honorowi Smolca
czwartek, 23-03-2017
 
- menu -
*
*
statut nagrody
*
kapituła nagrody
*
wnioski do głosowania
* laureaci nagrody 2008
* laureaci nagrody 2009

 

 

 

 

Człowiek Roku 2009 i Człowiek Zasłużony dla Smolca

Zapraszamy wszystkich mieszkańców Smolca do przedstawiania swoich kandydatur do nagród Człowiek Roku 2009 i Człowiek Zasłużony dla Smolca. Przypominamy, że nominowani muszą spełnić następujące warunki:

a) wyróżniać się wysokimi walorami moralnymi i etycznymi oraz obywatelską postawą
b) wytrwale i z pasją realizować swoje najgłębsze pragnienia
c) swoją postawą, poświęceniem, twórczym myśleniem, zaangażowaniem przyczynić się w minionym roku do budowania dobra wspólnego
d) w minionym roku poświęcić swój czas i energię drugiemu człowiekowi w sposób wyróżniający się w swoim środowisku
e) w minionym roku wybić się szczególnie w jakiejś dziedzinie swojej pracy zawodowej, pociągając innych do naśladowania
f) angażować się w minionym roku w dzieła społeczno-charytatywne
g) dążyć w minionym roku do tworzenia wokół siebie, w środowisku pracy i nauki, atmosfery sprzyjającej ludzkiemu rozwojowi
h) cieszyć się dobrą opinią w swoim środowisku
i) mieszkać i działać na terenie Smolca

Do nagrody "Człowieka zasłużonego dla Smolca" mogą być nominowane tylko te osoby, które spełniają wyżej wymienione warunki i które całą swoją wieloletnią działalnością przyczyniły się do polepszenia sytuacji społeczności Smolca i podniesienia prestiżu tej miejscowości. Nagroda ta może zostać przyznana również pośmiertnie.

Zgłoszenia wraz z uzasadnieniem przyjmować będzie sołtys do końca kwietnia 2010 r. Formularze zgłoszeniowe będą dostępne w kancelarii sołtysa w Smolcu ul. Różana 1, w sklepach, oraz na stronie internetowej www.smolec.pl. Przypominamy, że, zgodnie z statutem, głosy oddane na aktualnych członków Kapituły będą uznane za nieważne.

Kapituła Nagród
Przewodniczący : sołtys Hieronim Kuryś
Wiceprzewodniczący : Henryka Rybak , Sebastian Kotlarz
Członkowie : Andrzej Jankowski , Edmund Cieszko , Henryk Klimek
Człowiek Roku 2008:Grzegorz Stasik, Człowiek Zasłużony: Ks. Alfons Jurkiewicz

KONTAKT TELEFONICZNY : 605 745 010 , 71 333 13 16

 

All rights reserved, © copyright SMOLEC.PL 2003-2014, SMOLEC.PL v.2.4.
Fotograf Wrocław