Internetowy Katalog Firm

FIRMY SMOLEC

Nazwa firmy: ACTUS Kancelaria Radcy Prawnego Magdaleny Grodzickiej Sp.k.

Adres:
Smolec

ul. Lipowa 1
Kąty Wrocławskie

Usługi:
Kancelaria ACTUS świadczy usługi w zakresie szeroko pojętej obsługi prawnej podmiotów gospodarczych. Usługi obejmują m.in. - prowadzenie bieżącej obsługi prawnej podmiotów gospodarczych krajowych i zagranicznych - reprezentowanie Klientów przed sądami i organami administracji państwowej i samorządowej - pomoc przy zakładaniu, przekształcaniu i likwidowaniu podmiotów gospodarczych, w tym działalności gospodarczej osób fizycznych, spółek osobowych i kapitałowych, spółdzielni, stowarzyszeń i fundacji - reprezentowanie Klientów w postępowaniu naprawczym i upadłościowym, zarówno upadłego, jak i wierzyciela - pomoc przy negocjowaniu i sporządzaniu umów - doradztwo w sprawach prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, w tym opracowywanie systemów płac, regulaminów pracy, wynagradzania i funduszy świadczeń socjalnych, opracowywanie polityki kadrowej, pomoc w przeprowadzaniu rekrutacji i zwolnień - wykonywanie czynności administracyjnych związanych z obsługą spółek, takich jak: zwoływanie zgromadzeń wspólników i akcjonariuszy, posiedzeń zarządów i rad nadzorczych, przygotowywanie projektów uchwał, protokołowanie, zgłaszanie do KRS obowiązkowych wpisów, itp. - windykacja i zabezpieczanie należności - sporządzanie opinii prawnych

godziny otwarcia: 7:30 - 15:30
www: www.actus.com.pl
e_mail: actus@actus.com.pl
gg:
telefon: tel. 71/33-43-615,71/33-43-619; fax. 71/33-43-617powrót do listy firm

DODAJ FIRMĘ DO KATALOGU


All rights reserved, © copyright SMOLEC.PL 2003-2017, SMOLEC.PL v.2.5.