Materiały promocyjne SMOLEC.PL

 

Dla forumowiczów:

userbar do podpisu na forach

wzór:
kod:

Skopiuj poniższy kod i umieść go w okienku "Podpis" w profilu użytkownika na forum:

[url=http://smolec.pl][img]http://smolec.pl/bannery/smolecpl_350x20.gif[/img][/url]

Pamietaj by przełączyć opcję "Zawsze dodawaj mój podpis" na TAK.

 

Dla webmasterów:

Jeżeli chcesz umieścić nasz banner bądź link na swojej stronie www, wklej jeden z kodów przedstawionych poniżej:

Link:
wzór:
kod:
<a href="http://www.smolec.pl" target="_blank">Smolecki Serwis Inernetowy</a>

 

Link:
wzór:
kod:
<a href="http://www.smolec.pl" target="_blank">SMOLEC.PL</a>

 

 

Banner 200/109:
wzór:
kod:
<a href="http://smolec.pl"><img src="smolec_logo_200px.jpg" width="200" height="109" border="0"></a>

 

Button flash 130/75:

wzór:
kod: <object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=5,0,0,0" width="130" height="75">
<param name=movie value="http://www.smolec.pl/bannery/smolec_pl1.swf">
<param name=quality value=high><param name="BGCOLOR" value="#FFFFFF">
<embed src="http://www.smolec.pl/bannery/smolec_pl1.swf" quality=high pluginspage="http://www.macromedia.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash" type="application/x-shockwave-flash" width="130" height="75" name="Smolecki Serwis Internetowy">
</embed>
</object>
 

* by zmienić kolor tła buttona zmodyfikuj kod powyżej (zmień numer koloru). Za kolor tła odpowiada fragment kodu zaznaczony na czerwono.


przykładowe numery kolorów:
#000000 #3399CC #CCCC99 #FF0000 #99CC66 #99CC99 #993300 #FFFF33

W przypadku jakichklwiek problemów skontaktuj się z administratorem serwisu

 

All rights reserved, © copyright SMOLEC.PL 2003-2017, SMOLEC.PL v.2.5.